Omgekeerd en gescheiden inzamelen

In Zwolle zamelen we het huishoudelijk afval in volgens het "omgekeerd inzamelen" principe. Dit betekent dat plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) bij u aan huis wordt opgehaald  (in de grijze container) en dat u het restafval naar een ondergrondse afvalcontainer in de buurt brengt.

Waarom deze wijze van inzamelen?

Ons huishoudelijk afval bestaat voor een groot deel uit materiaal dat we kunnen hergebruiken, zoals PMD, papier, glas, GFT en textiel. Helaas belandt veel ervan nog in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want daarmee eindigt het in de verbrandingsovens en kan het niet hergebruikt worden. Om dat aan  te pakken is  ‘omgekeerd inzamelen’ ingevoerd.

Wat hoort waar?

Naast omgekeerd inzamelen scheiden we dus het afval, maar waar hoort nu wat? Mag een pizzadoos met vetresten wel of niet bij het oud papier? En hoe zit het eigenlijk met spuitbussen?

De ROVA heeft het voor u op een rijtje gezet.

Hoge service op recyclebare materialen

Op het restafval wordt een lage service geboden omdat dit niet recyclebaar is. We bieden echter een hoge service op recyclebare materialen. Dit komt ROVA  bij u aan huis ophalen en voor het afvoeren van klein chemisch afval en grof huishoudelijk afval maakt u een afspraak met ROVA. Het textiel wordt drie keer per jaar huis-aan-huis opgehaald. U brengt dus uitsluitend het restafval en glas zelf weg.

Niet voor iedereen

Nog niet  alle bewoners kunnen op deze manier het afval aanbieden. Bewoners van hoogbouw en in buurten waar geen ruimte is om het afval gescheiden aan te bieden en  in te zamelen, brengen het afval naar een ondergrondse container. De herbruikbare materialen zoals PMD, papier, glas en textiel kunnen in de bovengrondse containers bij bijvoorbeeld winkelcentra gebracht worden. Op dit moment wordt onderzocht hoe we deze groep bewoners beter kunnen faciliteren zodat ook zij ook heb afval makkelijk gescheiden kunnen aanbieden.  

Ondergrondse containers

Het restafval wordt ingezameld in ondergrondse containers. Deze containers zijn 24 uur per dag te gebruiken met een toegangspas. De containers staan op logische plekken in de wijk, zodat u op de weg naar het werk of de sportclub ook uw kleine zakje restafval weg kunt brengen. Wilt u weten welke containers in uw buurt staan? Ga naar de ROVA Afvalkalender, vul uw postcode en huisnummer en de containers in uw buurt verschijnen op de plattegrond.

informatiefolder-omgekeerd-inzamelen.pdf