Minder afvalbakken

De gemeente heeft het aantal afvalbakken in de Zwolse wijken vermiderd.  Bewoners, wijkbeheerders, wijkreinigers en afvalspecialisten van de gemeente hebben samen gesproken en gebrainstormd over de vraag: hoe verminderen we het aantal afvalbakken in de wijken en zorgen we ervoor dat afvalbakken die belangrijk zijn blijven staan.  Zo is bijvoorbeeld besloten dat afvalbakken in stadsparken, zoals park de Wezenlanden en park Eekhout, bij recreatieplassen, in winkelcentra en bij bushaltes blijven staan. Ook op routes van scholen naar winkelcentra (snoeproutes) is de noodzaak van afvalbakken bewezen en worden niet verwijderd.

Welke afvalbakken zijn verwijderd?

Afvalbakken die zijn verwijderd zijn bakken in woonwijken bij bijvoorbeeld speelplekken en bankjes. Bij wijkparken zijn de bakken verplaatst naar de entree van de parken. De motivatie om deze te verwijderen is dat de gebruikers dicht bij huis zijn het afval thuis kunnen weggooien. Wethouder Filip van As; “ik kan me heel goed voorstellen dat bewoners de afvalbak bij het speeltuintje of het bankje in de wijk missen. Het is wennen dat je je afval niet gelijk kwijt kunt maar het bij je houdt en het mee naar huis neemt. Ik ben van mening dat het zwerfvuilvrij houden van de wijken een verantwoordelijkheid is van ons allemaal.”

Adoptie

Naast het weghalen van diverse afvalbakken biedt de gemeente ook de mogelijkheid om een te verwijderen afvalbak te adopteren. Wanneer de afvalbak die u wilt behouden niet op de kaart staat, dan kunt u de bak adopteren. U zorgt dan zelf voor lediging van de bak. De gemeente draagt de bak aan u over door middel van een contract. Adoptiebakken krijgen een herkenbare kleur. Wilt u een afvalbak adopteren of meer weten over de spelregels? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder via e-mail postbus@zwolle.nl of via telefoonnummer 14038.

Effecten

De gemeente houdt goed in de gaten wat de effecten zijn van het verminderen van het aantal afvalbakken. Zo wordt er elke maand met Rova op een groot aantal willekeurig gekozen plekken in de stad een schouw uitgevoerd in de stad. Daarbij wordt ook gekeken  naar de hoeveelheid zwerfafval. De afgelopen paar maanden is daarbij geen groei geconstateerd van de hoeveelheid zwerfafval. Uiteraard blijven we dit in de gaten houden.