personen iconAnti-discriminatie

Na de dood van George Floyd in Minneapolis op 25 mei 2020 is er veel gebeurd. Ook in Zwolle kwamen op 7 juni 2020 zo'n 2500 demonstranten in actie tegen racisme, in het kader van de internationale Black Lives Matter demonstraties. De gemeente Zwolle maakt en voert plannen uit om racisme en discriminatie tegen te gaan.

Er zijn veel verschillende initiatieven en deze sluiten heel goed aan bij de doelstelling uit het coalitieakkoord 2018-2022: ‘Zwolle is een diverse stad. Wij willen dat iedereen zich thuis voelt in onze stad. Ongeacht afkomst, godsdienst, levensovertuiging of seksuele voorkeur. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Zwolle.’

Discriminatie melden

In Zwolle werken we in de bestrijding van discriminatie nauw samen met VizierOost. Dit is de Anti Discriminatie Voorziening. Inwoners en organisaties krijgen hier hulp en informatie. Bijvoorbeeld over waar discriminatie gemeld kan worden. Deze meldingen geven een goed beeld van de vormen en gronden van discriminatie.

Meer informatie over discriminatie melden.

Wat doet de gemeente?

Wat is er in de afgelopen periode gedaan om discriminatie en racisme tegen te gaan?

1. Het voeren van stadsgesprekken

We hebben sinds juni 2020 drie stadsgesprekken gevoerd met inwoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de stad. We hebben met deze partijen een verbond gesloten. De organisaties zijn: kerken, moskeeën, synagoge, COC, respect 2love, onderwijs MBO en HBO, vertegenwoordigers uit de Somalische en de Molukse gemeenschap, de politie, mensen met een vluchtelingengeschiedenis, the colours of people, Windesheim-studenten van kleur, het keti koti collectief Zwolle, Soca (students of colour) Deltion college, stichting Keti Koti-herdenking 1 juli, Hungryangrylatandtired (HALT), Artez-studenten en Amnesty International.

Samen onderschrijven we de noodzaak en het belang van het bundelen van de krachten door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten, elkaar informeren over ontwikkelingen, maar ook over incidenten of dreigingen. We spreken uit en staan voor ieders veiligheid.  Een kalender met daarop alle feest- en gedenkdagen laat de verbondenheid zien. Daar schenken we actief aandacht aan.

2. Het Regenboogfestival

Het Regenboogfestival 2020 stond ook in het teken van de regenboog en BLM. Het thema was ‘Zwolle kleurt de stad’ . De invulling was, door corona, een online panel-bijeenkomst met als thema ‘hoe kan iedereen zich thuis voelen in onze regenboogstad?’

3. Werkgroep diversiteit en inclusie op de werkvloer van het MKB

Een van de uitkomsten van het regenboogfestival 2020 was dat er een noodzaak is voor aandacht voor diversiteit op de werkvloer van het MKB. Er is een werkgroep ontstaan, op uitnodiging van de voorzitter van MKB regio Zwolle, die diversiteit en inclusie wil bevorderen binnen de MKB-bedrijven. De werkgroep is een samenwerking van de Gemeente Zwolle, de Provincie Overijssel, het GSA van Deltion, het COC Zwolle en Club Cele. Deze groep is al een aantal keren bijeen geweest.

4. Zwolse initiatieven

Er zijn verschillende Zwolle initiatieven ontstaan of doorontwikkeld op het gebied van antidiscriminatie en diversiteit:

Er is 2021 al een eerste Keti-Koti-dialoogtafel georganiseerd in de Spiegel. Ook heeft Stichting 30 juli / 1 juli inmiddels de eerste herdenking van het slavernijverleden georganiseerd in Zwolle. Daarnaast gaat deze stichting in samenwerking met onder andere de Stadkamer lezingen, workshops en filmavonden organiseren om kennis over te dragen en de dialoog te voeren.

Binnen verschillende Zwolse scholen zijn initiatieven ontstaan die ook verbonden zijn aan het verbond dat uit de eerder genoemde stadsgesprekken is ontstaan:

  • Artez heeft HALT: Artez studenten die vanuit intersectionele visie zich hard maken voor inclusie;
  • Op het Deltion college is door twee medewerkers SOCA opgericht: Students of Colour Alliance. Een veilige plek voor studenten van kleur om hun ervaringen van uitsluiting te kunnen bespreken en daarbij ondersteund worden;
  • The colours of people, een initiatief van studenten van kleur op de Hogeschool Windesheim. Zij voeren gesprekken, gebaseerd op de methode van Amnesty genaamd de ‘mensenrechtendialogen’, met studenten en docenten.

5. Molukse gemeenschap

De Molukkers zijn dit jaar 70 jaar in Nederland en erkenning voor deze geschiedenis is van groot belang. De Burgemeester heeft recent ruimhartig toegezegd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot toekennen van de historische status van de graven van de 1e generatie Molukse KNIL-militairen Zwolle. De stichting 70 jaar Molukkers Zwolle doet er alles aan de nodige informatie te verzamelen en de geschiedenis over te dragen.

Blijvende inzet om discriminatie en racisme tegen te gaan

Het is nodig dat we aan de slag blijven om discriminatie en racisme tegen te gaan. Over anti-discriminatie en diversiteit is een informatienota voor de gemeenteraad gemaakt. 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle