Een medewerker van de gemeente Zwolle graaft met een schep in een digitale wereld.

oog icon(Assistent) Beheermanager Grijs

Heb jij kennis van beheermanagement Grijs? Kan jij de verbindingen maken en de processen voortzetten? Dan is dit jouw functie! Je stuurt binnen het beheercluster op beheer en onderhoud van de genoemde kapitaalgoederen. Beheer voor de basis op orde en de meerjarendoorkijk, en onderhoud voor het jaarlijks uitvoeren van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.

Vacature kenmerken

Dienstverband / uren per week

Tijdelijk tot eind 2023 met optie voor verlenging (detachering is mogelijk) / 36 uur per week

Werk- en denkniveau

HBO / WO

Salaris

Maximaal € 6.470,-- (schaal 12)

Afdeling

Wijk- en Beheermanagement

Vacaturehouder

Jeannette Breen

Sluitingsdatum

De vacature sluit wanneer er een geschikte kandidaat is gevonden

Dit zijn wij

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 130.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Als je voor Zwolle werkt, word je uitgedaagd om je talenten optimaal in te zetten en je blijvend te ontwikkelen. Je krijgt kansen om te verrassen en te vernieuwen. En de ruimte om positief tegendraads en soms wat rebels te zijn. Jezelf kunnen en mogen zijn; daar staan we in Zwolle voor. We waarderen, accepteren en respecteren elkaar om wie we zijn. Want het is de diversiteit die kleur geeft aan onze organisatie én stad.

Afdeling Wijk- en Beheermanagement

De afdeling Wijk- en Beheermanagement bestaat uit circa 35 medewerkers. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het wijkmanagement en de regie op het integraal beheer van de stad. De eerste contacten met inwoners over het gebruik van de openbare ruimte en initiatieven vanuit inwoners beginnen op deze afdeling. Vandaaruit worden verbindingen gelegd naar andere afdelingen binnen het fysieke domein en partners in de stad.

De visie voor het beheer van de openbare ruimte is vastgesteld. Het gebruik van de buitenruimte staat voorop. Toekomstbestendig, samen en op maat zijn de uitgangspunten. Door risico gestuurd te werken en gebruik te maken van een integraal planningsinstrument, het Meer Jaren Opgave Plan, zetten we de beschikbare middelen optimaal in. Zo versterken we de samenhang tussen de beheer- en ontwikkelopgaven in samenwerking met externe partners. We zijn trots op het aantal initiatieven van inwoners en stimuleren dit.

Cluster Grijs

We werken ketengericht (in clusters) over afdelingsgrenzen heen en beheerafdelingen zijn ingericht naar rollen in het beheerproces. Een cluster is opgebouwd uit een beheermanager die de regie voert, beheer- en vaktechnische adviseurs die de inhoudelijke kennis inbrengen en operationeel beheerders die zorg dragen voor het goed laten verlopen van het dagelijks onderhoud en het inventariseren van de staat van de stad. In totaal zijn er circa 18 collega’s werkzaam in het cluster Grijs.

Onder het beheercluster Grijs vallen de verhardingen, openbare verlichting en VRI’s, droge kunstwerken (vaste en beweegbare bruggen en viaducten), straatmeubilair en bewegwijzering. Ook de regie, coördinatie en vergunningverlening van ondergrondse infrastructuur valt onder het beheer cluster Grijs. Er is nauwe samenwerking met het team Gegevensbeheer voor de noodzakelijke data. Naast Grijs kennen we de clusters Groen (openbaar groen, begraafplaatsen en het beheer van de sportvelden), Blauw (riolering, waterwegen en natte kunstwerken) en Paars (afval, dierenwelzijn, evenementen, spelen en recreatie), Parkeren en Rood (gebouwen).

Binnen het cluster Grijs werken we volgens een (meer)jaarlijkse beheercyclus waarbij we gebruik maken van informatiesystemen, inspecties, meerjarenonderhoudsplannen en jaarlijkse uitvoeringsplannen. Vanuit het cluster Grijs worden de uitvoeringsplannen vertaald naar projectopdrachten die via raam- en projectcontracten door de interne projectorganisatie worden aanbesteed. De projectorganisatie draagt in dat geval zorg voor voorbereiding, aanbesteding en uitvoering. Het budgetaandeel van het cluster grijs binnen de jaarlijkse beheer openbare ruimte begroting is € 10 miljoen per jaar.

Dit ga je doen

De beheermanager Grijs stuurt binnen het beheercluster op beheer en onderhoud van de genoemde kapitaalgoederen. Beheer voor de basis op orde en de meerjarendoorkijk, en onderhoud voor het jaarlijks uitvoeren van de onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. De beheermanager is verantwoordelijk voor begrotingsdoel 7.1.2. (in de beleidscylus) en daarmee budgetverantwoordelijk en de schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Daarnaast stuurt de beheermanager op integraliteit en verbindt deze ook met belangrijke speerpunten als energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, digitalisering en mobiliteit. Er is volop aandacht voor de rol en kansen van het grijs  binnen deze opgaven, om met de kennis van het team in te spelen op de consequenties en effecten van deze ontwikkelingen. Om daarmee de stad gezond en vitaal te houden en uitnodigend te laten zijn om te bezoeken. Je werkt dan ook nauw samen met de beleidscollega’s van Mobiliteit, de Omgevingsvisie en Ruimtelijke Planvorming.

We zien dat al deze opgaven niet alleen een ruimtelijke druk geven op de openbare ruimte boven maaiveld maar met name ook in de ondergrond. Regie en coördinatie van de ondergrond is daarmee een belangrijk onderwerp om de komende jaren inhoudelijk en organisatorisch door te ontwikkelen.

Naast het aandachtsgebied ondergrond ligt er een belangrijke opgave op het gebied van het versterken van het meerjarig programmeren en het verder professionaliseren van de werkzaamheden, transparantie van keuzes en prioriteren in onderhoud onderdeel vormt.

Verder ben je verantwoordelijk voor de afstemming van het cluster met de omgeving, in- en extern en informatieschakel tussen cluster, Afdelingshoofd,  netwerkteam Fysiek Domein, Directie en Bestuur. Ook zorg je voor de integrale afstemming binnen de organisatie.

Dit ben jij

Wij zoeken een enthousiaste, energieke en creatieve collega op HBO werkniveau met ruime ervaring op het gebied van het beheer van de buitenruimte en aantoonbare affiniteit op de benoemde onderdelen. Je hebt bij voorkeur kennis van (het systeem van) assetmanagement. Je hebt een sterk analytisch vermogen en haalt energie uit het verbinden van strategische vraagstukken met beheeradvies en uitvoering. Je hebt oog voor de verschillende belangen, bent een verbinder en in staat een afweging te maken in het belang van de stad. Koersvast, maar ook wendbaar als dat beter is voor Zwolle. Je vindt het een uitdaging om je in een dynamisch speelveld te bewegen van een bestuurlijke organisatie. Vaardigheden zoals overtuigingskracht, besluitvaardigheid en omgevingsbewustheid zijn op jouw lijf geschreven.

Ook als jij denkt niet helemaal te kunnen voldoen aan de eisen maar je bruist wel van de ideeën / energie, reageer dan ook vooral J.  

Dit bieden wij

Een salaris van minimaal € 4.020,- (minimum schaal 11) bruto per maand en maximaal € 6.470 (maximum schaal 12) per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling en horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride. Ook krijg je een laptop en telefoon van de ‘zaak’. Het Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Functie is tot eind van het jaar met een optie voor verlenging. Detachering is mogelijk.   

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op ‘kwaliteit van leven’. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.

We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Meer weten?

Laat weten wie je bent en wat je wilt weten. Neem contact op met Jeannette Breen, j.breen@zwolle.nl,   06 – 15 39 48 54.

Solliciteren

Solliciteren kan alleen door middel van de sollicitatieknop. Zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden sluit de vacature.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle