Herinrichting Azaleapark Assendorp

Voor buurtbewoners is het Azaleapark een bekende plek. Zij komen op deze groene plek tussen de Assendorperstraat /Groeneweg en de Tulpstraat/Anjelierstraat al jaren graag om met de kinderen te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Ze organiseren er activiteiten zoals een kleedjesmarkt, Burendag en sportactiviteiten voor jongeren. Een aantal bewoners legde contact met de gemeente om hun ideeën voor te leggen voor verbetering van het park. Nu is er een voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting en hebben bewoners in een enquête hun keuze aangeven voor de planten en bloemen in de bloemenslinger.

Op basis van de reacties van bewoners wordt een definitieve keuze voor de beplanting van de bloemenslinger gemaakt. 

Het ontwerp voor de herinrichting van het Azaleapark is gepresenteerd aan bewonersgroepen Groen en Spelen in juni 2021. Het ontwerp kunnen wijkbewoners ook bekijken op het informatiebord in het park.

In het najaar/winter 2021 wordt het park samen met de bewoners en de kinderen opnieuw ingericht. Wat ging daaraan vooraf?

Klimaat 

De gemeente zag kansen om de ideeën van bewoners te combineren met de aanpak van de gevolgen van de klimaatveranderingen. In de omgeving van het Azaleapark is er bij extreme weersomstandigheden een grote kans op wateroverlast. Meer groen is weer belangrijk om de hittestress aan te pakken. Groen geeft schaduw en geeft verkoeling.

Plan

De eerste ideeën voor de herinrichting zijn in een video gepresenteerd aan bewoners. In een digitale bijeenkomst in november 2020 zijn de ideeën en wensen van bewoners verzameld waarna een voorlopig ontwerp is gemaakt voor de herinrichting van het Azaleapark; een park dat klaar is voor de toekomst en een fijne plek is voor bewoners om te spelen, te bewegen en te ontmoeten. Een plek die meer wijkbewoners uit het stenige Assendorp straks weten te vinden. 

Bewonersgroepen

Twee bewonersgroepen hebben samen met de gemeente de ideeën verder uitgewerkt: bewonersgroep Groen en bewonersgroep Spelen.

Ook de kinderen uit de buurt, van de Kinderopvang en de Jenapleinschool hebben meegedacht over de inrichting van de speelplekken. Zij zijn op een woensdagmiddag uitgenodigd in het park om hun ideeën te delen.

Persbericht Azaleapark klaar voor de toekomst