Bedrijven Oosterenk gaan parkeerplekken onderling beter benutten door proef met slim parkeersysteem

01 februari 2024
Homepage

De beschikbare parkeerplekken effectiever en flexibeler inzetten, ongeacht wie de eigenaar is. Dat is het doel van een proef met een slim parkeersysteem die in 2024 start in Oosterenk. Op korte termijn lost dit een capaciteitsprobleem op, op de lange termijn biedt het inzicht en ervaringen om dit soort parkeersystemen ook breder in het gebied en in Zwolle te kunnen toepassen.

Veel parkeerplaatsen in Oosterenk bevinden zich achter de slagbomen van kantoren en bedrijven. Op drukke momenten is op sommige plekken een tekort, terwijl op andere terreinen nog parkeerplek vrij is. Dankzij o.a. slagbomen met kentekenlezers en een reserveringssysteem, is het straks mogelijk de capaciteit op de deelnemende parkeerterreinen onderling uit te wisselen tussen de bedrijven.

Ruimte efficiënter gebruiken

Tijdens de vierjarige proef hoopt de gemeente kennis op te doen over dubbelgebruik van parkeerruimte, verplaatsingsgedrag en drukke momenten. Hiermee sorteert ze voor op de forse groei van Zwolle en de toenemende druk op de buitenruimte. Wethouder Gerdien Rots: ‘Oosterenk ontwikkelt zich tot een gebied waar straks niet alleen gewerkt, maar ook gewoond wordt. Daarom willen we ruimte bieden aan bijvoorbeeld groen of speelvoorzieningen. Dat betekent dat we de ruimte zo optimaal mogelijk moeten benutten. Dubbelgebruik van parkeren helpt om ruimte te maken voor andere functies, net als het stimuleren van andere vormen van vervoer.’

Over de proef

De proef vindt plaats op drie parkeerterreinen die de gemeente verhuurt aan Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Univé Dichtbij en deltaWonen. De medewerkers van deze bedrijven en de huurders van de huidige en toekomstige flexwoningen in Oosterenk kunnen deze parkeerterreinen gewoon blijven gebruiken. Een aantal andere bedrijven kan straks, via de gemeente, een abonnement afsluiten voor parkeerplekken op deze terreinen. Gerdien Rots: ‘We zijn blij dat deze drie bedrijven met ons mee willen experimenteren aan het parkeren van de toekomst. We hopen dat het systeem na de proef uitgebreid wordt, waarbij meer bedrijven onderling hun parkeerterreinen gaan delen.’