Bereken uw gemeentelijke lasten

Op de website zwolle.lokalelastenmeter.nl kunt u zelf kijken wat een wijziging van de woonlasten voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke belastingen. Ook  kunt u de woonlasten vergelijken met andere (regio)gemeenten. Verder kunt u zien hoe uw woonlasten veranderen als uw situatie dat doet, bijvoorbeeld als u van huur- naar een koophuis gaat.

De lokale-lastenmeter is alleen bedoeld om inzicht te krijgen, u kunt via deze website geen invloed uitoefenen op de WOZ-waarde. Eventueel bezwaar kunt u indienen via de normale bezwaarprocedure, zoals vermeld op het aanslagbiljet.

Bekijk de video of ga direct naar zwolle.lokalelastenmeter.nl