Beleidsadviseur Milieu / Generalist

In deze baan heb je twee opgaven. Je werkt 50% van je tijd aan het programma Bodem & Ondergrond. In de overige uren zet je de strategische lijnen uit voor onze milieudoelen. Je hebt een visie op milieu en ervaring met strategische advisering in het fysieke domein.

Dienstverband / uren per week

Tijdelijk voor één jaar, met intentie daarna vast / 32 - 36 uur 

Werk- en denkniveau

Hbo / Academisch 

Salaris

maximaal € 6.777,-- (functieschaal 12) bruto per maand bij 36 uur 

Afdeling

Ruimte en Economie, team Ruimte

Vacaturehouder

Martin Vervoorn 

Sluitingsdatum

2 juni 2024 

De afdeling

Bij de afdeling Ruimte en Economie werken zo'n 50 betrokken adviseurs aan de fysieke leefomgeving van Zwolle. We houden ons bezig met opgaven voor ruimte, groen, wonen, mobiliteit, water, economie, cultuur, toerisme en energie. Trends vertalen we naar strategisch beleid dat haalbaar en uitvoerbaar is. De afdeling is ondernemend adviseur van het college.
Samen met collega's, externe partners in de stad en de regio werken we met veel plezier aan de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad. Het Zwolle van vandaag, morgen en overmorgen.

Groene stad met complexe opgaven

Zwolle ligt ingebed in de IJssel-Vechtdelta omringd door zeven verschillende landschappen en een aantal belangrijke natuurgebieden. De Veluwe en het Vechtdal vormen de achtertuin en de Wieden-Weerribben ligt om de hoek. Inwoners genieten van al dat 'buitengeluk'; de natuur binnen en buiten de stad. De economie floreert en we bouwen tot 2040 maar liefst 50.000 huizen in de regio. Als NOVEX-gebied willen we bovendien klimaatbestendig groeien. Zwolle neemt als centrale stad in de regio een bijzondere plek in. We zijn het hart van het regionale mobiliteitsnetwerk en vaak leading bij de aanpak van sociale, culturele, economische en maatschappelijke opgaven.

Visie op milieu

Milieu is essentieel voor een gezonde en vitale stad. Dankzij de Omgevingswet krijgen we als gemeente meer ruimte om te handelen op basis van eigen afwegingen. Daardoor kunnen we gebiedsgericht werken aan milieubeleid, zodat de kwaliteit van het milieu past bij de functie van het gebied. Daarbij zoeken we altijd naar synergie met ruimtelijke ontwikkelingen en andere beleidsvelden. Milieu staat vroegtijdig op de agenda bij gebiedsontwikkelingen en wordt volwaardig meegenomen in plannen.

Bodem & ondergrond, geluid, lucht en externe veiligheid

We maken beleid voor bodem & ondergrond, geluid, lucht en externe veiligheid. Met ons beleid voor bodem & ondergrond dragen we actief bij aan maatschappelijke en stedelijke opgaves, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Schone gebieden blijven schoon, vervuilde locaties worden duurzaam aangepakt en drinkwater beschermd. Tegelijkertijd maken we gebruik van de ondergrond, bijvoorbeeld voor het winnen en de opslag van warmte.

Geluid is een bepalende factor voor de kwaliteit van de leefomgeving. Tijdens de bouw van woningen kijken we bijvoorbeeld naar zones, waar meer of juist minder geluid wordt geaccepteerd dan de gangbare norm. Op die manier beoordelen we ook de lucht en de externe veiligheid, bijvoorbeeld de risico's van gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen.

Dit doe jij

In deze baan heb je twee opgaven. Je werkt 50% van je tijd aan het programma Bodem & Ondergrond. In de overige uren zet je de strategische lijnen uit voor onze milieudoelen.
Je kijkt met een brede blik naar alle facetten in relatie tot onze ambities en opgaven. Wat is belangrijk en heeft prioriteit? Welke acties moeten hiervoor worden in- en uitgezet? Hoe kunnen we opgaven en vakgebieden met elkaar verbinden? Wie wordt betrokken bij projecten en zijn de budgetten toereikend? Jij zet de koers uit voor milieu (in de meest ruime zin) die past bij de Zwolse doelen en ambities.

Vooruit kijken en grote lijnen uitzetten

Uiteraard kun je geen expert zijn op alle gebieden van milieu. Je gaat dan ook niet de diepte in. Van alle onderwerpen weet je voldoende af om het gesprek te voeren, de juiste informatie op te halen en de grote lijnen uit te zetten. Daarvoor werk je nauw samen met je specialistische collega's (experts), maar ook met collega's van andere afdelingen en domeinen (sociaal, water en groen).

Netwerken voor het leven

Je bouwt aan interessante, externe netwerken die Zwolle verder brengen. Denk aan de Omgevingsdienst, de provincie, Ministerie of natuur- en milieu verenigingen. Jij zit op het juiste moment aan de juiste tafel bij gremia die invloed hebben. Daardoor signaleer je trends, tendensen en ontwikkelingen op het gebied van milieu als eerste. Je maakt de vertaalslag naar Zwolle en zorgt dat deze hot items op de politieke agenda komen te staan. Uiteraard deel je belangrijke ontwikkelingen met collega's en neem je deze mee in je koers.

Waarom Zwolle?

Deze verbindende, generalistische functie is nieuw binnen Zwolle. Je kunt je baan dus voor een groot deel zelf vormgeven. Dat doe je met overgave en enthousiasme samen met collega's en externe partners die je beleid gaan waarmaken.
Je vindt het prettig om met professionele collega's te werken en te groeien in je vak. We werken gebiedsgericht en vaak samen met inwoners met eigen initiatieven. Je vindt het leuk en nuttig om contacten te hebben met inwoners en participatietrajecten te leiden.

Dit ben jij

Je hebt een Hbo of Academisch werk- en denkniveau (bijvoorbeeld planologie of milieukunde), een visie op milieu en ervaring met strategische advisering in het fysieke domein.
Je bent kritisch nieuwsgierig en analytisch, ziet verbanden en samenhang, denkt verder en brengt verder. Mensen bewegen graag met je mee, omdat je concreet communiceert en op een natuurlijke manier verbindt en stuurt. Je politiek-sensitieve voelsprieten laten je nooit in de steek.
Milieu is belangrijk voor een gezonde omgeving en dat draag je krachtig uit. Jij bent dan ook een robuuste persoonlijkheid die met gemak op de kist springt, maar ook kan laveren tussen belangen en water bij de wijn doet. Soms is dat nodig om onze ambities waar te maken. Je kunt niet altijd bereiken wat je hoopt. Dat hoort er nu eenmaal bij. Net zoals het omgaan met weerstand, omdat iedereen nu eenmaal ergens wat van vindt.
Je stuurt op het proces met oog voor de relatie met en de belangen van stakeholders. Dat maakt je een aantrekkelijke gesprekspartner, netwerker, adviseur en eerste aanspreekpunt voor het bestuur, in- en externe collega's, inwoners en maatschappelijke partners.
Het is belangrijk dat je goed Nederlands schrijft en spreekt, gezien de vele contacten die je op alle niveaus hebt.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 6.777,-- (functieschaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling en horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de 'zaak'.

Meer weten?

We kijken uit naar een ontmoeting. Neem contact op met Martin Vervoorn, teamleider Ruimte, 06-25 08 02 19, m.vervoorn@zwolle.nl (op woensdag afwezig).

Solliciteren

Je kunt solliciteren tot en met de sluitingsdatum van 2 juni 2024, alleen via onderstaande sollicitatieknop. De gesprekken worden gepland op dinsdag 11 juni 2024. Misschien kun je hiermee alvast rekening houden in je agenda.

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op 'kwaliteit van leven'. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Waarom zou jij voor Zwolle willen werken?

Om ook blij te worden van jouw inzet voor onze mooie stad! Lees de verhalenexterne-link-icoon van onze collega's en de diverse redenen waarom zij blij worden van hun werk voor Zwolle.