Parkachtige omgeving waar collega's hun werk uitvoeren.

kaart-map iconBeleidsadviseur Water

Je verbindt ‘water’ en klimaatverandering met een lange termijnvisie op ruimtelijke ontwikkelingen. Door ruimte te creëren voor water help je mee aan het realiseren van overige opgaven. Jouw inbreng is dus cruciaal voor de ontwikkeling van de stad en de regio. De essentie van je werk is verbinden. Dat vinden we terug in je strategie, beleid en in je actiepunten. Je denkt abstract en in concrete mogelijkheden, ziet kansen en weet deze te verzilveren en slaat de brug tussen beleid en uitvoering.

Vacature kenmerken

Dienstverband / uren per week

Jaarcontract met intentie tot vast dienstverband / 32-36 uur

Werk- en denkniveau

Hbo / Academisch

Salaris

maximaal € 5.725,00 (schaal 11)

Afdeling

Ruimte en Economie

Vacaturehouder

Ingeborg Schouten

Sluitingsdatum

3 december 2023

De afdeling

Bij de afdeling Ruimte en Economie werken 40 betrokken collega adviseurs aan de fysieke leefomgeving van Zwolle. We zetten onze kennis en kunde in voor een integrale, ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn. Trends en ontwikkelingen vertalen we naar strategisch beleid dat haalbaar en uitvoerbaar is. De afdeling is ondernemend adviseur van het college. Samen werken we aan het Zwolle van vandaag, morgen en overmorgen.

De situatie

Zwolle ligt ingebed in de IJssel-Vechtdelta omringd door zeven verschillende landschappen en een aantal belangrijke natuurgebieden. De economie floreert. We groeien als stad en regio en staan voor grote opgaven, zoals het bouwen van maar liefst 50.000 huizen in de regio tot 2040. Als NOVEX-gebied willen we klimaatbestendig groeien en een voorbeeld zijn voor Nederland.

Zwolle neemt als centrale stad een bijzondere plek in. We zijn het hart van het regionale mobiliteitsnetwerk dat (inter)nationale netwerken verbindt via de weg en over het spoor. En we zijn vaak leading bij de aanpak van sociale, culturele, economische en maatschappelijke opgaven.

Het Zwolse water

In de IJssel-Vechtdelta komen het IJsselmeer, de IJssel, de Vecht en de Sallandse weteringen samen. Qua waterhuishouding is dit gebied uitzonderlijk complex en uniek in Nederland. Dat vraagt om duurzame en integrale gebiedsontwikkelingen, waarbij thema’s, zoals water, wonen, mobiliteit en energie met elkaar worden verbonden. 
Het is menselijk om in stukjes te denken; wij leggen de ‘ruimtelijke’ puzzel. Daarbij werken we op een vernieuwende manier samen met mede-overheden als één overheid. 
Voorbeelden van integraal werken? In Weezenlanden hebben we bijvoorbeeld een ‘waterkering’ onderdeel gemaakt van de nieuwe grachtenhuizen. De wanden van het souterrain zijn zo geconstrueerd dat deze water kunnen tegenhouden als dat nodig is. Een goed alternatief voor een dijk. En in de buitendijkse binnenstad is rekening gehouden met toekomstige hogere/lagere waterstanden en de verschillende functies van het gebied. Wegen en huizen, waar water schade kan aanrichten, liggen op hogere delen. Mooie voorbeelden van anders en toekomstgericht denken en doen.

Dit doe jij

Water kruipt waar het niet gaan kan en alles heeft met elkaar te maken. Je kijkt daarom niet naar de aparte onderdelen, zoals rioolwater of regenwater, maar naar het totale watersysteem. Bovendien verbind je ‘water’ en klimaatverandering met een lange termijnvisie op ruimtelijke ontwikkelingen.   Door ruimte te creëren voor water help je mee aan het realiseren van overige opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, mobiliteit en energie. Jouw inbreng is dus cruciaal voor de ontwikkeling van de stad en de regio.

Denken in mogelijkheden

De essentie van je werk is verbinden. Dat vinden we terug in je strategie, beleid en in je actiepunten. Je denkt abstract en in concrete mogelijkheden, ziet kansen en weet deze te verzilveren en slaat de brug tussen beleid en uitvoering. Dankzij jou landen de juiste bouwstenen op de juiste plaats en behalen we resultaat.
Je werkt op stedelijk niveau binnen het groenblauwe netwerk en intensief samen met collega’s van alle afdelingen, met name van ruimtelijke planvorming en programma- en projectmanagement, en met mede-overheden. 
In multidisciplinaire projectgroepen heb je een adviesrol, waarbij je de discussie ook naar het systeemniveau tilt. ‘Dit gaat over de lange termijn’, zeg je. ‘We hebben nu de kans om samen een robuust watersysteem voor de toekomst te maken. Niet alleen voor Zwolle, maar voor heel Nederland.’

Veel opgaven, één overheid

We geloven dat we als één overheid aan belangrijke opgaven moeten werken. Dat vraagt om overleg en afstemming. Je sluit daarom aan bij regionale en landelijke overleggen en netwerken (Rijk, provincie, waterschap, regio). Het is fijn dat je precies weet wanneer we welke inbreng moeten leveren. 
Je zit met regelmaat een dag in Den Haag. Je hoort bij de koffieautomaat wat er speelt, vindt medestanders en deelt Zwolse inzichten en ervaringen in formele overleggen. De praktijkervaringen van Zwolle kunnen bijdragen aan landelijk beleid. En landelijk beleid kan helpen om onze opgaven te realiseren, zoals onze woningbouwopgave. Je bent je heel bewust van je invloed en de consequenties van je handelen. Er staat veel op het spel.

Positie innemen

We kunnen vanuit ‘water’ binnen een bandbreedte/range anticiperen op de toekomst. Jij adviseert het MT en het bestuur met name over de positie die we kunnen innemen om daadkrachtig gesprekken te voeren en kansen te benutten.

Dit ben jij

Je hebt een Hbo of Academische opleiding, bijvoorbeeld land- en watermanagement, waterbouw of een ruimtelijke opleiding en affiniteit met water. In ieder geval begrijp je hoe je beweegt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Het zou mooi zijn als je al eerder ervaring hebt opgedaan met watersystemen en weet hoe deze planmatig worden geborgd. 
In deze baan lobby je op Rijksniveau. Als je al een landelijk netwerk hebt, is dat absoluut een pre. Je bent een verbinder en hebt een natuurlijke aanleg om mensen voor je te winnen. Dat doe je altijd vanuit inhoud, gelijkwaardigheid en een grote bevlogenheid om het beste voor Zwolle te doen. 
Je kunt strategisch denken, situationeel adviseren, snel schakelen en het verhaal (afhankelijk van je publiek) op elk niveau vertellen. Wat dat betreft kun je je goed uitdrukken, zowel in het gesprek als op papier. De voertaal is overigens Nederlands. Natuurlijk ontmoet je enthousiasme en weerstand, want je bent aan het veranderen. Wat er ook gebeurt; je blijft in verbinding, staat rotsvast achter je standpunten en vertrouwt op je eigen kompas.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 5.725,- (maximum functieschaal 11, CAO 02-01-2023) bruto per maand bij een volledige 36-urige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet.

In Zwolle werken we hybride, meestal twee dagen op het Stadhuis of Stadskantoor en drie dagen thuis. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de ‘zaak’. Het Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, waarvoor je een volledige vergoeding krijgt.
Je werkt 32-36 uur en krijgt een jaarcontract met intentie tot een vast dienstverband.

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op ‘kwaliteit van leven’. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig. 
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Meer weten?

We kijken uit naar een ontmoeting. Neem contact op met Ingeborg Schouten, afdelingshoofd Ruimte en Economie via i.schouten@zwolle.nl of 06 - 27 90 26 32 (bereikbaar maandag t/m donderdag).

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met zondag 3 december a.s., alleen via onderstaande sollicitatieknop.
De gesprekken zijn gepland op dinsdag 12 december. Misschien kun je deze dag alvast vrijhouden voor een gesprek.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle