Beleidsadviseur Wonen

Wonen staat hoog op de politieke agenda. Er spelen complexe vraagstukken en diverse belangen, zowel maatschappelijk als politiek, intern en extern. Samen met je collega's vertaal je rijksbeleid naar de Zwolse visie en actualiseer je bijbehorend beleid.

Dienstverband / uren per week

32-36 uur, jaarcontract met intentie tot vast dienstverband 

Werk- en denkniveau

Hbo/academisch 

Salaris

Maximaal € 5.997,- (schaal 11) 

Afdeling

Ruimte en Economie 

Vacaturehouder

Martin Vervoorn 

Sluitingsdatum

16 juni 2024 

De afdeling

Bij de afdeling Ruimte en Economie werken zo'n 50 betrokken adviseurs aan de fysieke leefomgeving van Zwolle. We houden ons bezig met opgaven voor ruimte, groen, wonen, mobiliteit, water, economie, cultuur, toerisme en energie. Trends vertalen we naar strategisch beleid dat haalbaar en uitvoerbaar is. De afdeling is ondernemend adviseur van het college.
Samen met collega's, externe partners in de stad en de regio werken we met veel plezier aan de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad. Het Zwolle van vandaag, morgen en overmorgen.

Groene stad met complexe opgaven

Zwolle ligt ingebed in de IJssel-Vechtdelta en is omringd door zeven verschillende landschappen en een aantal belangrijke natuurgebieden. De economie floreert en we bouwen tot 2040 maar liefst 50.000 huizen in de regio. Zwolle heeft als één van de zeventien grootschalige woningbouwgebieden in Nederland de status NOVEX-gebied. Aan onze woningbouwopgave verbinden we tegelijkertijd meerdere opgaven (onder meer mobiliteit, energie en klimaat).
Zwolle neemt als centrale stad in de regio een bijzondere plek in. We zijn het hart van het regionale mobiliteitsnetwerk en vaak leidend bij de aanpak van sociale, culturele, economische en maatschappelijke opgaven.

Aantrekkelijke woonstad

Zwolle is een aantrekkelijke woon- en werkstad en dat willen we zo houden. De groei mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en menselijke maat. Het toekomstbeeld? Een klimaatbestendige en energie-neutrale stad met voldoende betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen en woonmilieus.
De focus ligt niet alleen op nieuwbouw, maar ook op de in- en uitbreiding van bestaande wijken en buurten. En natuurlijk kijken we ver vooruit. Wie wonen er straks in de wijk en wat voor voorzieningen zijn er dan nodig? De verbinding tussen het Sociaal en Fysiek Domein is daarbij essentieel. Net als de samenwerking met partners in de stad, zoals wooncorporaties, projectontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties.
Wonen is binnen Zwolle een programma, waarbij collega's van verschillende domeinen en afdelingen samen optrekken. We adviseren het bestuur over alle facetten die met Wonen te maken hebben. De inhoudelijke aansturing ligt bij de ambtelijk opdrachtgever Wonen.

Dit doe jij

Wonen staat hoog op de politieke agenda. Er spelen complexe vraagstukken en diverse belangen, zowel maatschappelijk als politiek, intern en extern. Samen met je collega's vertaal je rijksbeleid naar de Zwolse visie en actualiseer je bijbehorend beleid. Als het nodig is, laat je onderzoek doen, bijvoorbeeld om een beleidsvoorstel te onderbouwen.
Als eerste in- en externe aanspreekpunt voor Wonen (en zaken die dat thema raken), heb je contact met je naaste collega's, maar ook met collega's van overige beleidsvelden en domeinen, bewoners, corporaties en ontwikkelende partijen. De lijntjes zijn kort en je hebt onder meer een goede wisselwerking met de adviseurs gebiedsontwikkeling en collega's van bijvoorbeeld het Sociaal Domein.

Duidelijke beleidskaders

Dankzij je duidelijke beleidskaders maken we vaart met de productie van betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen en woonmilieus. Nieuwbouw is noodzakelijk, maar je houdt ook terdege rekening met de bestaande stad.
Je bent vier handen op een buik met je directe collega's van Wonen, waaronder de adviseur Wonen (die focust op de productie van woningen) en de Woningbouwregisseur (die de regie voert op de woningbouwopgave). Samen zetten jullie beleid zo in dat het beschikbare instrumentarium optimaal wordt benut, zoals het maken van prestatieafspraken. Jullie staan garant voor een gedifferentieerd woonklimaat en realisatie van de juiste woningen. Je adviseert het management hierover en bereidt besluitvorming in het college/raad bestuur voor.

Waarom Zwolle?

Je wilt een bijdrage leveren aan de toekomst van Zwolle. Een stad die flink groeit, maar ook een prettige menselijke maat heeft. Je krijgt energie van de samenwerking met professionele collega's en externe partijen om locatie- en gebiedsontwikkelingen. Hoe fijn is het om samen te werken aan een fijne leefomgeving.

Dit ben jij

Je hebt een Hbo of academisch werk- en denkniveau en toe aan je volgende stap als beleidsadviseur op het gebied van wonen en volkshuisvesting. Verder heb je affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling.
Je maakt zorgvuldige keuzes, wikt en weegt, maar pakt ook door. We moeten meters maken en resultaten behalen. Je gaat dan ook doortastend met diverse vraagstukken tegelijkertijd aan de slag. Elk vraagstuk vertaal je naar een concrete aanpak. De benodigde beleidsontwikkeling bereid je zelfstandig voor. Creatief als je bent, vind je innovatieve oplossingen, waarbij je risico's (middelen, maatschappelijk en politiek) goed weet in te schatten.
Je gaat makkelijk met mensen om en praat op elk niveau. Je communicatie is helder. Je inzichten presenteer je enthousiast en beeldend, zodat je mensen meeneemt in je verhaal. Ook ben je bestuurlijk sensitief en kun je goed omgaan met weerstand. Je zie altijd kansen in plaats van belemmeringen.

Dit bieden wij

Een salaris van maximaal € 5.997,- per maand (schaal 11) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennisniveau en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.
Wij investeren in je (persoonlijke) ontwikkeling, dus we horen graag hoe jij dit ziet. In Zwolle werken we hybride, op het Stadhuis of Stadskantoor en thuis. We hebben een budget voor je beschikbaar om je werkplek thuis in te richten. Ook krijg je een laptop en telefoon van de 'zaak'. Het Stadskantoor is trouwens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Je werkt 32-36 uur per week en krijgt een jaarcontract met de intentie tot een vast dienstverband.

Meer weten?

Sparren over de opgave en de baan? Neem contact op met Martin Vervoorn, teamleider Ruimte, 06-25 08 02 19.

Solliciteren

Je kunt solliciteren tot en met 16 juni a.s. via de sollicitatieknop op werkenvoorzwolle.nl. De eerste gesprekken worden gepland op dinsdagochtend 25 juni a.s. Misschien kun je hiermee alvast rekening houden in je agenda.

Zwolle, #hartstad en organisatie

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken met inwoners, ondernemers en partners in de stad. En dat blijkt te werken, want Zwolle scoort hoog op 'kwaliteit van leven'. Inwoners hebben een groot hart voor de stad, houden van het groen, werken, ondernemen met plezier en voelen zich veilig.
We kijken uit naar een toekomst met meer dan 160.000 inwoners. Het is onze missie om onze brede welvaart te behouden en te versterken. Dit doen we door unieke talenten samen te brengen en onze passie voor de stad en haar inwoners te delen. In Zwolle kun je jezelf ontwikkelen, je interesses en vaardigheden verkennen en de vrijheid ervaren om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent.
We zijn een organisatie, waar we elkaar waarderen, accepteren en respecteren om wie we zijn. Diversiteit verrijkt onze organisatie en zorgt voor een kleurrijk Zwolle, waar iedereen zich thuis voelt.

Waarom zou jij voor Zwolle willen werken?

Om ook blij te worden van jouw inzet voor onze mooie stad! Lees de verhalenexterne-link-icoon van onze collega's en de diverse redenen waarom zij blij worden van hun werk voor Zwolle.