Besluitvormingsronde maandag 25 september 2023

18 september 2023
Homepage

Op maandag 25 september begint er om 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • beëdiging tijdelijk fractielid Swollwacht en D66
 • instelling en benoeming leden Rekenkamer Zwolle
 • benoeming burgerlid fractie GroenLinks
 • benoeming burgerlid fractie PvdA
 • nota van uitgangspunten Omgevingsplan Zwolle (nadere uitwerking)
 • Ruimtelijk Ontwikkelplan Nieuwstad
 • Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord
 • beheer kunstcollectie
 • garantiestelling Tennisvereniging Zwolle 750-2023

Afhandeling informatienota's themadebat Fysieke Leefomgeving

 • vormgevingsdocument Zalkerdijkbrug
 • aanpak oneigenlijk grondgebruik
 • bestuurlijke opdracht aanvulling op de Omgevingsvisie
 • motie Fietsstraat/-snelweg naar Wijhe via de Nieuwe Deventerweg
 • pilot parkeerplaatsen voor deeltweewielers in het stationsgebied
 • autovrije zondag
 • aanpassing beleidsregel gevel- en andere handelsreclame - bedrijfsverzamelgebouw
 • proces parkeerstrategie
 • bodemverontreiniging bij treinwasinstallatie Zwolle
 • evaluatie Snuffelfietsproject
 • stand van zaken Engelenpad
 • maatregelen verbeteren leefbaarheid Kamperpoort
 • dierenwelzijn: voortgang uitvoering 'Actualisering Beleidskader Dierenwelzijn 2020'
 • beantwoording artikel 45 vragen VVD inzake verdwijnen parkeerplaatsen in binnenstad
 • conceptnota beheer kapitaalgoederen 2023-2026
 • zienswijze actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de provincie Overijssel 2023
 • proces adviesrecht gemeenteraad

Afhandeling informatienota themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

 • jaarverslag bezwaarschriftenbehandeling 2022
 • verslag klachtenbehandeling 2022
 • ontwikkelingen jaarwisseling 2022-2023
 • toilet aan de Potgietersingel
 • wijkopgaven 2023-2024
 • voorgestelde wijze van afdoening motie minimumloon 14,- voor iedereen die (indirect) voor de gemeente werkt
 • tussenevaluatie vormgeven aan jongerenparticipatie door middel van het jongerenplatform
 • voorgestelde wijze van afdoening motie Goede aandacht overlast Stadkamer (M5-1)

Afhandeling informatienota's themadebat Sociaal Domein

 • uitvoeringsplan Diversiteit en Inclusie: omarm het verschil
 • toezegging evaluatie zorgkostenregeling na een jaar
 • stand van zaken Doelgroepenvervoer
 • toezegging: mogelijkheden zichtbaar maken artikel 1 van de Grondwet
 • beantwoording ongevraagd advies Participatieraad beleid opvang Oekraïners
 • subsidieregeling Sociale Activatie en Herstel
 • voortgang uitvoering Integraal Zorgakkoord (IZA)
 • evaluatie Relatie- en Scheidingsteam Zwolle
 • voorgestelde wijze van afdoening motie 'Ook vrouwen moeten veilig zijn' (ID 1260)
 • toegankelijke openbare toiletten
 • bestaanszekerheid 2023-2024
 • (tussen)rapportage Sociaal Herstelplan na(ast) Corona

Afhandeling informatienota's beantwoording artikel 45 vragen

 • beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake verruimde PFAS-regels voor bouw- en baggerprojecten
 • beantwoording artikel 45 vragen CDA inzake zonnepanelen en brandgevaar
 • beantwoording artikel 45 vragen CU inzake toegankelijkheid grote evenementen
 • beantwoording artikel 45 vragen PvdA inzake flitspalen

 

 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Bekijk de volledige agenda met stukken

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en via raadsgriffie@zwolle.nl. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Praat met de Raad. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle