Besluitvormingsronde Raadsplein 22 januari 2024

Stadhuis
22 januari 2024 - 22 januari 2024
Homepage

Maandag 22 januari 2024 neemt de gemeenteraad besluiten over:

  • Advies bewonersraadpleging Berkum
  • Budget voor meer integrale aanpak van fraude in het sociaal domein
  • Vroegsignalering schulddienstverlening 2023
  • Intensivering begeleiding en nazorg
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling sociale recherche
  • Verordening ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet
  • Beleidsregel reclame en artikel 4:15 APV
  • Meerjarenbeleidsplan Politie 2024-2027
  • Benoeming burgerleden D66 en PvdA

Daarnaast handelt de gemeenteraad informatienota's af binnen de thema's Bouwen en Wonen en Klimaat en Energie. Verder op de agenda: het afhandelen van informatienota's over artikel 45 vragen.

Bekijk de agenda en stukken.