Adviesraden

Zwolle laat zich bij het maken van beleid gevraagd en ongevraagd graag informeren door mensen die weten waar ze het over hebben. 

Omdat ze deskundig en/of betrokken zijn, zorgt het meedenken door deze inwoners voor een bredere visie op de ondersteuning van bijzondere doelgroepen in onze gemeente.

De deskundigen hebben zitting in één van de adviesraden die gevraagd of ongevraagd advies geven, zodat het gemeentebestuur goed onderbouwde besluiten kan nemen.