Jongerenraad Zwolle

De Jongerenraad Zwolle (JRZ) bestaat uit een groep jongeren die onder begeleiding van een coach jongeren verbindt aan de gemeente, de gemeentelijke politiek en aan allerlei lokale organisaties.

De JRZ richt zich op twee kerntaken:

 • het gevraagd en ongevraagd gemeente en organisaties advies geven over beleids- en organisatieontwikkelingen die (ook) jongeren treffen en aangaan
 • en te adviseren hoe deze instanties jongeren kunnen betrekken en laten participeren.

De JRZ heeft naast algemene leden ook subgroepen. Die zijn speciaal opgezet voor jongeren die iets specifieks willen bereiken. Zo kunnen jongeren zelf bepalen waarin en in welke mate zij betrokken willen zijn.

Lokale jeugdagenda

De jongerenraad en gemeente werken met een lokale jeugdagenda. In deze agenda staan onderwerpen die jongeren raken en waarover zij de gemeente en andere organisaties in de stad adviseren. Onderwerpen waarover jongeren de gemeente advsiseert zijn onder andere :

 • Aanpak jeugdwerkloosheid
 • Pesten
 • Alcoholgebruik
 • Cultuuronderwijs
 • Bezuiniging jongerencentra
 • Jongerenbudget
 • Voorzieningen en activiteiten voor jongeren in Stadshagen
 • Doorontwikkeling van CJG naar NJG
 • Vorming Sociaal wijkteam
 • Kinderraad
 • Jongerenbattle
 • Wijkdialogen

De jeugdagenda is een werkagenda. Dit betekent dat hij steeds wordt bijgesteld. Er is een publieksversie van de jeugdagenda (pdf) beschikbaar.

2014-10-agenda-jongerenraad.pdf

ABC-methode

Level Z heeft het boekje uitgegeven ABC Participatief Jongerenwerk. Het is een handig naslagwerk en geeft tips om jongeren volgens de ABC-methode te betrekken bij onder meer beleidsontwikkelingen. Kijk op www.facebook.com/ABCMethode . Het boek ABC Participatief Jongerenwerk is te bestellen via adviesenproject@travers.nl (€ 7,50 excl. BTW).

Contact

Jongeren die iets willen veranderen of doen in Zwolle of lid willen worden van de Jongerenraad kunnen contact opnemen met Bart Demmers, jongerenwerker Travers Welzijn, telefoon 06 45 61 27 89.

De Jongerenraad Zwolle heeft een eigen Facebookpagina.