Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Mantelzorgers in Zwolle hebben zich verenigd in de Mantelzorg Adviesraad Zwolle. De adviesraad bestaat uit (ex)mantelzorgers die de belangen van mantelzorgers behartigen en hun wensen en behoeften onder de aandacht brengen bij onder meer de gemeente, organisaties en zorgaanbieders.
De Adviesraad doet dat onder meer door gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gemeentelijk beleid, deel te nemen aan de Wmo-adviesraad, bijeenkomsten voor mantelzorgers te bezoeken, de dienstverlening en de producten van instellingen voor mantelzorgondersteuning te toetsen en een luisterend oor te bieden aan mantelzorgers.

Meer informatie

Wat is de Mantelzorg Adviesraad? Wat doet deze Adviesraad? Waar hebben mantelzorgers in de gemeente Zwolle behoefte aan? Hoe is de Adviesraad georganiseerd? U kunt er meer over lezen in het Activiteitenplan en het Jaarverslag.

Activiteitenplan 2018 Mantelzorg Adviesraad.pdf

jaarverslag-2014-mantelzorg-adviesraad-zwolle.pdf