Beleidsnota's

Zwolle is een prachtige stad om te wonen. De gemeente doet haar uiterste best om het voor iedereen prettig leefbaar te houden. Er wordt veel aandacht besteed aan een prettige leer- en werkomgeving. Daarnaast is zorg en welzijn een belangrijk speerpunt. Bovendien worden ondernemers zo goed mogelijk ondersteund door de gemeente. Op deze pagina vindt u diverse beleidsnota’s.

Het onderwijsbeleid wordt vooral landelijk bepaald. Op onderdelen heeft Zwolle  gemeentelijk beleid. We hebben een onderwijsaanbod én een samenwerking om trots op te zijn. We willen echter niet achterover leunen, maar juist actief blijven om Zwolle als onderwijsstad nog beter te positioneren. Zodat iedereen weet dat je als werkgever de student uit Zwolle moet hebben en dat je voor je opleiding in Zwolle moet zijn. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de onderwijspartners:  van de partners in de voorschoolse voorzieningen tot en met het hbo, van de kinderopvangorganisaties tot de studentenorganisaties. Onze ambities en samenwerking tussen onderwijs en gemeente is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:

Strategische_Onderwijsagenda_Zwolle_2016-2020.pdf

Deel_1_Ontwikkelagenda_passend_onderwijs_en_jeugdhulp_def.pdf

Deel_2_Ontwikkelagenda_passend_onderwijs_en_jeugdhulp_def2.pdf

jeugdnota-april-2018.pdf

Beleidsplan_jeugdhulp_2015_- 2016.pdf