Beleidsnota's

Zwolle is een prachtige stad om te wonen. De gemeente doet haar uiterste best om het voor iedereen prettig leefbaar te houden. Er wordt veel aandacht besteed aan een prettige leer- en werkomgeving. Daarnaast is zorg en welzijn een belangrijk speerpunt. Bovendien worden ondernemers zo goed mogelijk ondersteund door de gemeente. Op deze pagina vindt u diverse beleidsnota’s.

Het onderwijsbeleid wordt vooral landelijk bepaald. Op onderdelen heeft Zwolle  gemeentelijk beleid. We hebben een onderwijsaanbod én een samenwerking om trots op te zijn. We willen echter niet achterover leunen, maar juist actief blijven om Zwolle als onderwijsstad nog beter te positioneren.

Zodat iedereen weet dat je als werkgever de student uit Zwolle moet hebben en dat je voor je opleiding in Zwolle moet zijn. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de onderwijspartners: van de partners in de voorschoolse voorzieningen tot en met het hbo, van de kinderopvangorganisaties tot de studentenorganisaties. Onze ambities en samenwerking tussen onderwijs en gemeente is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:

Strategische onderwijsagenda 2022-2026.pdf

Onderwijskansenbeleid 2021-2024.pdf

Deel 1 Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp.pdf

Deel 2 Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp.pdf

Jeugdnota april 2018.pdf

Beleidsplan jeugdhulp 2015 - 2016.pdf