Interactief werken

De gemeente Zwolle wil graag samen met de Zwollenaren de stad kleur geven. De ambitie is dat Zwollenaren meedenken, meedoen en/of meebeslissen over ontwikkelingen in hun wijk, buurt, straat of stad. Om elkaar te inspireren, om zaken eens van de andere kant te bekijken en om te zorgen voor begrip en argumenten én beslissingen. Dit actief burgerschap noemden we interactief werken (voorheen: beginspraak): sámen plannen maken in een zo vroeg mogelijk stadium.  Ook dit proces is in ontwikkeling en daarom hebben we de term beginspraak vervangen door de termen interactief werken en participatie. 

Inspiratiebox

Om interactief werken en participatie vorm te geven is de inspiratiebox  box uitgebracht.  Deze box vol inspiratie laat zien waartoe interactieve planvorming kan leiden.  
 

Startboekje: "Beginspraak: Samen kleur geven aan de stad"

In de box zit een startboekje waarin een toelichting  wordt gegeven op beginspraak. Wat verstaan we hier precies onder in Zwolle? Wanneer en hoe kan beginspraak toegepast worden? Waar moet zoal aan gedacht worden? Daarnaast laten diverse deskundigen, waaronder een cultuursocioloog en een netwerkdeskundige, vanuit hun eigen expertise en vakdiscipline hun licht schijnen op het fenomeen 'beginspraak'.

startboekje beginspraak samen kleur geven aan de stad.pdf

Afsluitend boekje: "Van beginspraak naar interactief werken"

De box wordt afgesloten met het boekwerkje 'van beginspraak naar interactief werken'. In de afgelopen jaren zijn er in Zwolle diverse beginspraakprojecten geweest. Naar een aantal van deze projecten is onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van beginspraak, de toepassing ervan, de ervaringen van betrokkenen en hoe de gemeente Zwolle in de toekomst met interactief werken om moeten gaan. Het afsluitende boekwerkje geeft een beknopte uitleg van het onderzoek "Interactief beleid: bezint eer gij begint" en het daaruit voortgekomen evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen. Ook worden enkele ervaringen van betrokkenen beschreven.

afsluitend boekje van beginspraak naar interactief werken.pdf

Inspiratie binnen Zwolle

De box bevat een negental projectbladen met inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van projecten uit Zwolle vertellen betrokkenen, waaronder projectleiders, bewoners en raadsleden, op welke wijze en met welk effect interactief werken is toegepast en hoe men dat heeft beleefd.

project prinsenpoort.pdf

project wijkbudgetten.pdf

project de herberg.pdf

project samen maken we de stad.pdf

project spoorzone.pdf

project bagijneweide.pdf

project structuurplan zwolle 2020.pdf

project jongercentrum level z.pdf

project schellerdriehoek.pdf

Inspiratie buiten Zwolle

Daarnaast zijn ook vier inspirerende projecten buiten zwolle beschreven.  

Gemeente Deventer:

project rivierenwijk deventer.pdf

Gemeente Hoogeveen:

project smederijen hoogeveen.pdf

Gemeente Enschede:

project roombeek enschede.pdf

Gemeente Groningen:

project lokaal akkoord groningen.pdf