Dakloos en onderdak

Overzicht opvangadressen
Wie Waar Contact Soort opvang
Opvang De Herberg - RIBW Nijverheidsstraat 1a (038) 452 40 15 Laagdrempelige opvang
Stichting Limor Regiobureau Overijssel Dokter van Deenweg 4 085 485 6000 Logeerhuis Zwolle
Hostel Tactus Pannekoekendijk 101 (038) 456 07 60 Voor langdurige gebruikers van middelen
Kadera, aanpak huiselijk geweld (voorheen Stichting Vrouwenopvang Overijssel)   0800 - 2000 (Hulp en advies, Veilig Thuis) 24 uur per dag Opvang in verband met huiselijk geweld

Opvang de Herberg - Ribw

Bij noodopvang kunt u zich melden bij RIBW GO/De Herberg

Adres: Nijverheidsstraat 1a, 8103 DZ Zwolle
Telefoonnummer: (038) 452 40 15
Website: www.herbergzwolle.nl

Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de Nijverheidstraat 1a (langs de A28, naast afrit Zwolle-Centrum).

Er zijn twee mogelijkheden van opvang bij De Herberg:

  1. Maatschappelijke Opvang (MO) de Basis
  2. Maatschappelijke Opvang de Doorstart

De Basis

MO de Basis is laagdrempelig, het aanbod is sober (slaapplaats, douche, maaltijden). Iedereen die geen ‘thuis’ heeft, onderdak zoekt en nergens anders meer terecht kan, is hier welkom.

Iedereen begint bij de Basis. Hier wordt gekeken of je een traject kunt starten in Zwolle. Als dat het geval is, helpt de woonbegeleider je bij het aanvragen van een uitkering en postadres. Ook wordt er in kaart gebracht waar je hulp bij nodig hebt. Na verloop van tijd kan iemand doorstromen naar de Doorstart.

De Doorstart

MO de Doorstart heeft iets meer privacy. Deze opvang is bedoeld om bewoners terug te leiden naar de voor hem/haar gewenste woonvorm.

Passende opvang

Bij de opvang van dak- en thuislozen kiest De Herberg voor de methode die het best bij de bewoner past. De doelen variëren van opvang tot persoonlijk herstel, ontplooiing en ontwikkeling.

 

Stichting Limor Regiobureau Overijssel

Het logeerhuis is bedoeld voor dak- en thuislozen die vanwege hun onstabiele huisvestingsituatie niet in aanmerking komen voor een klinische behandeling. In het logeerhuis kunnen deze cliënten voor de duur van hun behandeling een kamer huren. Een woonbegeleider van LIMOR zal in samenwerking met de cliënt zorgen voor een goede vervolghuisvesting en tijdens het verblijf nauwe contacten onderhouden met de cliënt en diens behandelaar.

Dokter van Deenweg 4
8025 BG Zwolle
085 485 6000
limor.nl

 

Behandel- en activiteitencentrum Hostel Tactus

Tactus biedt woonbegeleiding aan mensen voor wie als gevolg van een verslaving het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft. Het gaat om hulp bij het vinden en handhaven van een goede dagindeling, het onderhouden van een sociaal netwerk, het voeren van een huishouding en het adequaat omgaan met geld. Door juist op deze gebieden te ondersteunen komt er meer rust en regelmaat in het leven van de cliënt en kan het gebruik van verslavende middelen afnemen. Woonbegeleiding door Tactus kent verscheidene vormen, bijvoorbeeld ambulant in een woonwijk, beschermd in een woning van Tactus of in een appartementencomplex.

Op locatie Pannekoekendijk biedt Tactus, naast een hostelfunctie, behandeling en begeleiding op medisch, psychisch en psychosociaal terrein. Zo is er een dienstverleningsaanbod waarin begeleiding wordt geboden bij sociaal juridische vraagstukken van cliënten. Ook is er een medische zorgunit en wordt medicatie verstrekt en kunnen cliënten in de gebruiksruimten op een veilige plek middelen gebruiken. Tevens is er in de inloopruimte voor cliënten om een hapje te eten, elkaar te ontmoeten, koffie te drinken en activiteiten te ondernemen.

Locatie Pannekoekendijk
Pannekoekendijk 17
8021 EX Zwolle
088 382 28 87
tactus.nl

 

Kadera, aanpak huiselijk geweld

Kadera wil ervoor zorgen dat huiselijk geweld stopt en niet meer terugkomt. En beter nog; dat het niet ontstaat. Daarom biedt Kadera naast opvang, begeleiding, het personenalarm AWARE en nazorg ook preventie en deskundigheidsbevordering voor professionals. Zo wil Kadera bijdragen aan een samenleving waarin geen plaats is voor huiselijk geweld. Kadera pakt ook gedwongen prostitutie (loverboys) en geweld vanwege de familie-eer aan. (Stichting Kadera heette eerst Vrouwenopvang Overijssel).

0800 - 2000 (Hulp en advies, Veilig Thuis) 24 uur per dag
kadera.nl