Ed Anker

Wethouder

Lid van ChristenUnie

Ed Anker is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke projecten
 • Spoorzone/ Centrumgebied
 • Waterbeleid en klimaatadaptatie

Ed Anker is wijkwethouder van:

 • Veerallee
 • Kamperpoort
 • Hanzeland

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Lid van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van VNG
 • Voorzitter van het DB en de vereniging Concilium (Vereniging voor Bouwend Zwolle)
 • Lid van de commissie water van VNG
 • Lid van Stuurgroep IJssel
 • Vicevoorzitter van de VNG commissie.

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Voorzitter Commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen, € 274,78 per vergadering
 • Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, € 250,-- per vergadering