Ed Anker

Wethouder

Lid van ChristenUnie

Ed Anker is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke projecten
 • Spoorzone/ Centrumgebied
 • Waterbeleid en klimaatadaptatie

Ed Anker is wijkwethouder van:

 • Veerallee
 • Kamperpoort
 • Hanzeland

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

> Deze informatie wordt zo spoedig mogelijk weergegeven.

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur:

 1. Lid commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen
 2. Lid van de Raad van Commissarissen van de HVC groep
 3. Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

De nevenfuncties zijn onbezoldigd, met uitzondering van

 1. Lid commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen, € 274,78 per vergadering
 2. Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, € 250,-- per vergadering
 3. Lid van de Raad van Commissarissen van de HVC groep, € 1.345,-- per maand