Ed Anker

Wethouder

Lid van ChristenUnie

Ed Anker is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Omgevingsvisie
 • Ruimtelijke projecten
 • Spoorzone/ Centrumgebied
 • Waterbeleid en klimaatadaptatie

Ed Anker is wijkwethouder van:

 • Veerallee
 • Kamperpoort
 • Hanzeland

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Lid van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit van VNG
 • Voorzitter van het DB en de vereniging Concilium (Vereniging voor Bouwend Zwolle)
 • Lid van de commissie water van VNG
 • Lid van Stuurgroep IJssel

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur:

 1. Lid commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen
 2. Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

De nevenfuncties zijn onbezoldigd, met uitzondering van

 1. Lid commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen, € 274,78 per vergadering
 2. Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, € 250,-- per vergadering