Eefke Meijerink

Wethouder

Lid van: PvdA

Eefke Meijerink is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Zorg en WMO
 • Sociale Zaken en werkgelegenheid
 • Sociale Volkshuisvesting
 • Armoedebestrijding
 • Integratie/naturalisatie
 • Homo-emancipatiebeleid
 • Jeugdwerkloosheid
 • Wijkaccommodaties

Eefke Meijerink is wijkwethouder van:

 • Diezerpoort
 • Holtenbroek
 • Wipstrik

Functie niet uit hoofde van gemeentebestuur

 • Lid Creative Board Zwolle
 • Raad van Advies Deltion College voor het College Design, Media en ICT
 • Lid raad van advies van de Kunstenbond

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

  • Voorzitter WMO-werkgroep G32
  • Voorzitter DB Wezo (sociale werkplaats)
  • Voorzitter van de arbeidsmarktregio Zwolle
  • Voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf regio Zwolle
  • Voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding (Overijssel)
  • Voorzitter van het regionale, bestuurlijke overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (noordwest Overijssel en noord Veluwe)
  • Voorzitter van het regionale, bestuurlijke overleg WMO/WLZ (noordwest Overijssel)
  • Voorzitter van het DB en de vereniging Concilium (vereniging voor bouwend Zwolle)
  • Voorzitter van de vereniging Wonen, Welzijn, Zorg (Zwolle)

  De nevenfuncties zijn onbezoldigd.