Michiel van Willigen

Wethouder

Lid van: ChristenUnie

Michiel van Willigen is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Onderwijs (primair en voortgezet onderwijs, VSV, huisvesting, passend onderwijs)
 • Gezondheidsbeleid
 • Veilig Thuis
 • Wijkgericht werken / burgerbetrokkenheid
 • Bedrijfsvoering
 • Digitale transitie

Michiel van Willigen is wijkwethouder van:

 • Zwolle Zuid
 • Windesheim

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

> Deze informatie wordt zo spoedig mogelijk weergegeven.

Nevenfuncties niet uit hoofde van het gemeente bestuur:

 • Hoofd programmacommissie ChristenUnie Provinciale Staten verkiezingen
 • Initiatiefnemer Autodelen Zwolle

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.