Filip van As

Wethouder

Lid van: ChristenUnie

Filip van As is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen

 • Verkeer en Vervoer/Mobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Beheer openbare ruimte, milieu en afval
 • Dierenwelzijn
 • Groenbeleid
 • Binnenstad

Filip van As is wijkwethouder van:

 • Binnenstad
 • AA-landen
 • Berkum

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Vicevoorzitter VNG commissie milieu, energie & mobiliteit
 2. Lid van de fysieke pijler G32
 3. Voorzitter Tour de Force, Agenda Fiets 2016-2020 (namens VNG)
 4. Bestuurslid van de Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten U.A. (SHPV)

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.

 

Filip van As
(038) 498 22 27
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle