Michiel van Willigen

Wethouder

Lid van: ChristenUnie

Michiel van Willigen is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

  • Verkeer en Vervoer/Mobiliteit
  • Duurzaamheid
  • Beheer openbare ruimte, milieu en afval
  • Dierenwelzijn
  • Groenbeleid

Michiel van Willigen is wijkwethouder van:

  • Binnenstad
  • AA-landen
  • Berkum

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

  1. Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur van de G32
  2. Lid van de fysieke pijler G32

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.