Filip van As

Wethouder

Lid van: ChristenUnie

Filip van As is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen

 • Verkeer en Vervoer/Mobiliteit
 • Duurzaamheid
 • Beheer openbare ruimte, milieu en afval
 • Dierenwelzijn
 • Groenbeleid
 • Binnenstad

Filip van As is wijkwethouder van:

 • Binnenstad
 • AA-landen
 • Berkum

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Lid VNG commissie milieu, energie & mobiliteit
 2.  Lid van de fysieke pijler G32
 3. Klimaatambassadeur (ministerie van infrastructuur en milieu)
 4. Voorzitter Tour de Force, landelijke fietsagenda.

 

Filip van As
(038) 498 22 27
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle