Henk Jan Meijer

Burgemeester

Lid van VVD

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd voor zes jaar door de Kroon bij Koninklijk Besluit. Hij is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraadsvergaderingen en heeft een aantal eigen bevoegdheden en portefeuilles zoals Openbare orde en veiligheid.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de eenheid van het collegebeleid en moet er voor zorgen dat het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert. Daarnaast kan de burgemeester zelf onderwerpen op de agenda zetten en voorstellen indienen.

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft in zijn portefeuille de volgende beleidsonderwerpen:

 • Openbare orde / Veiligheidsregio
 • Regionale samenwerking
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Internationale contacten
 • Lobby / strategische positionering

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Voorzitter adviesraad Rotterdamse Baan (gemeente Den Haag)
 2. Voorzitter Programmaraad Trendbureau Overijssel
 3. Voorzitter Auditteam Voetbal en Veiligheid
 4. Voorzitter Scoutingcommissie VVD Oost
 5. President-commissaris WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Voorzitter Veiligheidsregio IJsselland
 2. Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland
 3. Voorzitter Regio Zwolle
 4. Lid Regionaal veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland
 5. Voorzitter Stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland
 6. Lid Commissie Internationaal Hanzeverbond
 7. Lid Stuurgroep IJssel-Vechtdelta
 8. Lid Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad. 
 9. Vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
 10. Voorzitter Landelijk Strategisch Overleg (LSO) Outlaw Motor Gang (OMG)-aanpak

De nevenfuncties zijn onbezoldigd, met uitzondering van:

 • Voorzitterschap Rotterdamse Baan, € 10.000,- per jaar
 • Voorzitterschap Trendbureau Overijssel, € 275,- per vergadering
 • President-commissaris WILDLANDS Adventure Zoo Emmen, € 15.000,- per jaar