Jan Brink

Wethouder

Lid van: D66

Jan Brink is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Cultuur
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Onderwijs
 • Programma Initiatiefrijk Zwolle en dienstbare overheid
 • Kraanbolwerk

Jan Brink is wijkwethouder van:

 • Assendorp
 • Zwolle-Zuid

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Lid kascommissie oudervereniging Montessorischool in Zwolle

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Lid Algemene vergadering van Aandeelhouders WEZO
 2. Lid AB GBLT
 3. Vertegenwoordiger gemeente Zwolle in Aandeelhoudersvergaderingen van: Vitens, ROVA, Enexis, Publiek belang Electriciteitsproductie BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV, Vordering op Enexis BV, Claim Staat Vennootschap BV, BNG NV.
 4. Lid AB Historisch Centrum Overijssel
 5. Voorzitter GR Shared Service Centrum ONS

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.