Michiel van Willigen

Wethouder

Lid van: ChristenUnie

Michiel van Willigen is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Onderwijs (primair en voortgezet onderwijs, VSV, huisvesting, passend onderwijs)
 • Gezondheidsbeleid
 • Veilig Thuis
 • Mensenhandel
 • Wijkgericht werken / burgerbetrokkenheid
 • Bedrijfsvoering
 • Digitale transitie

Michiel van Willigen is wijkwethouder van:

 • Zwolle Zuid
 • Windesheim

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 • Voorzitter GGD IJsselland
 • Bestuurslid Shared Service Centrum Bedrijfsvoering
 • Voorzitter Regionaal Serviceteam Jeugd
 • Bestuurslid Stichting administratiekantoor Dataland (400 gemeenten)
 • Bestuurslid Coöperatieve vereniging Dimpact UA
 • Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid van VNG
 • Mede-voorzitter werkgroep Smart Cities G40

Nevenfuncties niet uit hoofde van het gemeentebestuur:

 • Initiatiefnemer Autodelen Zwolle

Deze nevenfunctie is onbezoldigd.