Monique Schuttenbeld

Wethouder

Lid van: GroenLinks

Monique Schuttenbeld is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Energietransitie
 • Stadshagen
 • Cultuur
 • Cultuurhistorie (monumenten / archeologie)
 • Creatieve economie
 • Toerisme en evenementen

Monique Schuttenbeld is wijkwethouder van:

 • Stadshagen
 • Westenholte
 • Spoolde

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 • Bestuurslid Historisch Centrum Overijssel
 • Bestuurslid Gemeenschappelijke regeling Archeologie