Nelleke Vedelaar

Wethouder

Lid van: PvdA

Nelleke Vedelaar is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Zorg en WMO
 • Sociale Zaken en werkgelegenheid
 • Armoedebestrijding
 • Wonen
 • Project Wezenlanden

Nelleke Vedelaar is wijkwethouder van:

 • Diezerpoort
 • Holtenbroek
 • Wipstrik

Functie niet uit hoofde van gemeentebestuur

 • Lid programmacommissie PvdA

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Lid AB GGD IJsselland
 2. Voorzitter AB WEZO
 3. Voorzitter WMO-werkgroep G32
 4. Voorzitter DB Wezo (sociale werkplaats)
 5. Voorzitter van de arbeidsmarktregio Zwolle
 6. Voorzitter van het Regionaal Werkbedrijf regio Zwolle
 7. Voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding (Overijssel)
 8. Voorzitter van het regionale, bestuurlijke overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (noordwest Overijssel en noord Veluwe)
 9. Voorzitter van het regionale, bestuurlijke overleg WMO/WLZ (noordwest Overijssel)
 10. Voorzitter van het DB en de vereniging Concilium (vereniging voor bouwend Zwolle)
 11. Voorzitter van de vereniging Wonen, Welzijn, Zorg (Zwolle)

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.