René de Heer

Wethouder

Lid van: VVD

René de Heer is als locoburgemeester de eerste plaatsvervanger van burgemeester Peter Snijders.

René de Heer is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Economie, onderwijs en werk (Human Capital Agenda)
 • Circulaire economie
 • Vastgoed
 • Sport
 • Regio Zwolle
 • Binnenstad
 • Bedrijfsterreinen
 • Strategische communicatie / positionering

René de Heer is wijkwethouder van:

 • Binnenstad
 • Assendorp

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 • Bestuurslid hoofdbestuur VVD
 • Lid comité van de regio’s (Brussel)
 • Voorzitter van de themagroep Europa binnen G40
 • Vervanger lid AB GBLT
 • Lid van de commissie Europa en Internationaal van VNG
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Port of Zwolle
 • Lid van de G40-pijler Economie & Werk
 • Lid van het DB en de vereniging Concilium (Vereniging voor Bouwend Zwolle)
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van Wadinko NV
 • Ambassadeur Raakvlak academie
 • Lid van het Comité van de Regio's namens VNG
 • Lid Commissie Internationaal Hanzeverbond
 • Lid Advisory Board VNG Connect

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand