René de Heer

Wethouder

Lid van: VVD

René de Heer is als locoburgemeester de eerste plaatsvervanger van burgemeester Henk Jan Meijer.

René de Heer is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Economie
 • Vastgoed
 • Sport
 • Wonen
 • Toerisme en Evenementen
 • Recreatie
 • Stadshagen
 • Binnenstad

René de Heer is wijkwethouder van:

 • Stadshagen
 • Veerallee
 • Hanzeland

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Vervanger lid AB GBLT
 2. Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van NV Wadinko, Zuiderzeehaven Beheer BV
 3. Voorzitter van de themagroep Europa binnen G32
 4. Lid van de G32-pijler Economie & Werk
 5. Lid van de Klankbordgroep van het Logistiek Expertise Centrum
 6. Lid van het Comité van de Regio's namens VNG

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.