René de Heer

Wethouder

Lid van: VVD

René de Heer is als locoburgemeester de eerste plaatsvervanger van burgemeester Henk Jan Meijer.

René de Heer is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Economie
 • Vastgoed
 • Sport
 • Wonen
 • Toerisme en Evenementen
 • Recreatie
 • Stadshagen
 • Binnenstad

René de Heer is wijkwethouder van:

 • Stadshagen
 • Veerallee
 • Hanzeland

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 • Vervanger lid AB GBLT
 • Vertegenwoordiger gemeente in aandeelhoudersvergaderingen van NV Wadinko, Zuiderzeehaven Beheer BV
 • Voorzitter van de themagroep Europa binnen G32
 • Lid van de G32-pijler Economie & Werk
 • Lid van de Klankbordgroep van het Logistiek Expertise Centrum
 • Lid van het Comité van de Regio's namens VNG
 • Voorzitter van het DB en de vereniging Concilium (Vereniging voor Bouwend Zwolle):

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.