René de Heer

Wethouder

Lid van: VVD

René de Heer is als locoburgemeester de eerste plaatsvervanger van burgemeester Henk Jan Meijer.

René de Heer is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

• Economie, onderwijs en werk (Human Capital Agenda)

• Circulaire economie

• Vastgoed

• Sport

• Regio Zwolle

• Binnenstad

• Bedrijfsterreinen

• Strategische communicatie / positionering

René de Heer is wijkwethouder van:

  • Binnenstad
  • Assendorp

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

  • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke stand

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

> Deze informatie wordt zo spoedig mogelijk weergegeven.

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.