Gedragsregels bij bezoek aan onze gebouwen

Bij uw bezoek aan onze gebouwen gelden de volgende gedragsregels:

  • Wij behandelen elkaar met respect. Agressief gedrag, geweld en discriminatie horen daar niet bij.
  • Medewerkers krijgen van u de ruimte om hun werk te doen. U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.
  • Huisdieren blijven buiten, met uitzondering van hulphonden.
  • Alcohol, roken en drugs zijn niet toegestaan.

Het niet naleven van de huisregels kan nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld dat de toegang tot onze gebouwen geweigerd wordt of dat er aangifte gedaan wordt bij de politie.

Sancties behorende bij het niet naleven van de huisregels zijn opvraagbaar bij de gemeente. Als u een klacht heeft, dan kunt u deze schriftelijk indienen.