Leges vergunningen en verordeningen

Overzicht van leges voor vergunningen en verordeningen
  Leges 2019 (in euro)
APV en andere plaatselijke verordeningen  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (zonder advies):
100,00
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (met advies):
145,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor het gebruik van een geluidswagen, per dag:
91,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor onversterkte muziek, per maand:
100,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het verkopen van vuurwerk:
431,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een betaald voetbalwedstrijd:
 

per seizoen:

307,00

per keer:

203,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid:
305,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een loterij of ander kansspel:
31,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het op of aan de weg innemen van een standplaats*  
 • per keer:
100,00 
 • per jaar:
307,00
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor meer standplaatsen**: 259,00
te vermeerderen met:  
   - 1 t/m 50 standplaatsen, met; 86,00
   - 51 t/m 100 standplaatsen, met; 168,00
   - 101 en meer standplaatsen, met; 553,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats*:  
 • indien het een conceptaanvraag betreft:
96,00
 • indien het een aanvraag betreft:
191,00
Een beschikking*:  
 • voor het gedogen van een coffeeshop:
14.712,00
 • voor een vervolgaanvraag voor het gedogen van een coffeeshop:
857,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
305,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
3.587,00
 • een aanvraag voor het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
1.358,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
305,00
Horeca  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet:
857,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een paracommercieel horecabedrijf op grond van de Drank- en Horecawet:
428,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning
857,00
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een paracommercieel horecabedrijf:
428,00
Het overschrijven van een exploitatievergunning: 100,00
De wijziging van een leidinggevende: 209,00
Een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet: 91,00
De wijziging van een lokaliteit: 305,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van*:  
een terrasvergunning op grond van artikel 2.28a APV 261,00
De wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning 41,00
Precario terras per m2 p/mnd (max 8 mnd): 6,31
Winkeltijden  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een avondwinkel op zon- en feestdagen:
305,00
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v een avondwinkel op werkdagen:
177,00
 • een aanvraag voor een overige ontheffing van de Winkeltijdenwet:
100,00
Duplicaten parkeervergunningen/ontheffingen  
Een duplicaat is een vervangend exemplaar. Het tarief voor het verkrijgen van een duplicaat van een parkeervergunning (voor vergunninghouders voor het parkeren op een parkeerplaats) is:  
 • in het gebied dat wordt begrensd door de Stadsgracht, Achtergracht en Schuttevaerhaven per kalendermaand:
2,90
Het hierboven genoemde tarief bedraagt minimaal: 16,65
Een duplicaat is een vervangend exemplaar. Als u als ontheffinghouder een duplicaat van een parkeerontheffing aanvraagt, geldt het volgende: de aangewezen belanghebbende betaalt voor het parkeren op een parkeerplaats het onderstaande tarief. Dit tarief geldt ook voor een parkeermeterplaats:  
 • per kalenderdag:
2,90
 • per kalendermaand:
6,40
De hierboven genoemde tarieven bedragen minimaal 16,65
en maximaal: 169,85

De genoemde tarieven voor een bezoekersvergunning*** zijn voor één maand minimaal:

(***zoals bedoeld in artikel 3.4 van de Parkeerverordening 2016)

6,40
en maximaal: 12,25
Ontheffing tijdelijke lozing  
Voor een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering betaalt u voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:  
 • per eenheid van 0 tot en met 500 m³:
63,00
 • per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³:
41,00
 • per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³:
30,00
 • per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³:
22,00
 • per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³:
17,00
 • per eenheid boven de 100.000 m³:
12,00
Vergunning tijdelijke verhuur woningen en gebouwen  
Het tarief voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:
148,00
 • een aanvraag tot verlenging van een vergunning:
84,00
Wanneer aanvragen gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex  
 • voor het aanvragen van de vergunning:
323,00
 • voor het verlengen van de vergunning:
193,00

 

* Dit is het bedrag dat u moet betalen voor het werk dat de gemeente doet als we uw aanvraag bekijken en behandelen. Dus ongeacht of uw aanvraag wordt goed- of afgekeurd.

** Voor een vermeerdering van 1 t/m 50 standplaatsen komt er 86 euro bij de 259 euro. Als u 52 t/m 100 standplaatsen hebt, komt er 168 euro bij, enzovoorts.