Leges vergunningen en verordeningen

Overzicht van leges voor vergunningen en verordeningen
  Leges 2020 (in euro)
APV en andere plaatselijke verordeningen  

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (zonder advies):
102,00
 • een aanvraag voor een ontheffing van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder (met advies):
148,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor het gebruik van een geluidswagen, per dag:
93,00
 • een aanvraag voor een ontheffing voor onversterkte muziek, per maand:
102,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het verkopen van vuurwerk:
440,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een betaald voetbalwedstrijd:
 

per seizoen:

313,00

per keer:

207,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een speelgelegenheid:
311,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een loterij of ander kansspel:
31,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het op of aan de weg innemen van een standplaats*  
 • per keer:
102,00 
 • per jaar:
313,00
Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning voor meer standplaatsen**: 264,00
te vermeerderen met:  
   - 1 t/m 50 standplaatsen, met; 87,00
   - 51 t/m 100 standplaatsen, met; 171,00
   - 101 en meer standplaatsen, met; 565,00
Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een ligplaatsenvergunning op een andere naam op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:  100,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats op grond van de Ligplaatsenverordening woonschepen:  
 • indien het een conceptaanvraag betreft:
90,00
 • indien het een aanvraag betreft voor het innemen van een ligplaats met een woonschip, of het vervangen of aanpassen van een woonschip:
250,00

Bovenstaande bedragen worden verhoogd met een legesbedrag voor de welstandsbeoordeling, tenzij het alleen gaat om een overschrijving van de ligplaatsenvergunning, ter hoogte van:  

81,00
In specifieke situaties vindt voor ligplaatsenvergunningen verrekening plaats of wordt een lager legesbedrag in rekening gebracht. Voor de specifieke regelingen verwijzen wij u naar de Legesverordening op www.overheid.nl.  
Een beschikking*:  
 • voor het gedogen van een coffeeshop:
15.035,00
 • voor een vervolgaanvraag voor het gedogen van een coffeeshop:
875,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
311,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
3.665,00
 • een aanvraag voor het verlengen van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf:
1.387,00
 • voor een wijziging van de beheerder:
311,00
Horeca  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in de Drank- en Horecawet:
875,00
 • een aanvraag voor een vergunning voor een paracommercieel horecabedrijf op grond van de Drank- en Horecawet:
437,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning
875,00
 • een aanvraag voor een exploitatievergunning voor een paracommercieel horecabedrijf:
437,00
Het overschrijven van een exploitatievergunning: 102,00
De wijziging van een leidinggevende: 213,00
Een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet: 93,00
De wijziging van een lokaliteit: 311,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter verkrijging van*:  
een terrasvergunning op grond van artikel 2.28a APV 266,00
De wijziging van de tenaamstelling van een terrasvergunning 41,00
Precario terras per m2 per kwartaal: 12,90
Winkeltijden  
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v. een avondwinkel op zon- en feestdagen:
311,00
 • een aanvraag voor een ontheffing t.b.v een avondwinkel op werkdagen:
180,00
 • een aanvraag voor een overige ontheffing van de Winkeltijdenwet:
102,00
Ontheffing tijdelijke lozing  
Voor een ontheffing voor het tijdelijk lozen van afvalwater op de riolering betaalt u voor elke volle eenheid van 100 m³ afvalwater:  
 • per eenheid van 0 tot en met 500 m³:
64,00
 • per eenheid boven de 500 m³ tot en met 1.000 m³:
41,00
 • per eenheid boven de 1.000 m³ tot en met 10.000 m³:
30,00
 • per eenheid boven de 10.000 m³ tot en met 50.000 m³:
22,00
 • per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³:
17,00
 • per eenheid boven de 100.000 m³:
12,00
Vergunning tijdelijke verhuur woningen en gebouwen  
Het tarief voor het in behandeling nemen van:  
 • een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:
151,00
 • een aanvraag tot verlenging van een vergunning:
85,00
Wanneer aanvragen gelijktijdig worden ingediend en betrekking hebben op woonruimten in hetzelfde complex, bedraagt het tarief per complex  
 • voor het aanvragen van de vergunning:
330,00
 • voor het verlengen van de vergunning:
197,00

 

* Dit is het bedrag dat u moet betalen voor het werk dat de gemeente doet als we uw aanvraag bekijken en behandelen. Dus ongeacht of uw aanvraag wordt goed- of afgekeurd.

** Voor een vermeerdering van 1 t/m 50 standplaatsen komt er 87 euro bij de 264 euro. Als u 52 t/m 100 standplaatsen hebt, komt er 171 euro bij, enzovoorts.