Vergoedingen raadsfracties

De raadsfracties ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming voor ondersteuning van hun werkzaamheden. De vergoeding is gebaseerd op de Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning.

In de verordening is bepaald dat de raadsfracties verantwoording aan de raad afleggen over de besteding van de bijdragen voor fractieondersteuning. Conform gemaakte afspraken wordt de verantwoording op de website openbaar gemaakt. De onderliggende stukken (facturen en bonnen) zijn op te vragen bij de individuele raadsfracties of de Raadsgriffie.  

2018 - 2019

ChristenUnie- verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

Groenlinks - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

GroenLinks - herberekening fractievergoeding 2018-2019.pdf

Swollwacht - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

VVD - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

CDA - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

D66 - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

PvdA - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

SP - verantwoording fractievergoeding 2018-2019.pdf

 

2017-2018

PvdA - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

D66 - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

VVD - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

SP - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

CDA - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

GroenLinks - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

Swollwacht - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

Fractie Cetin - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

ChristenUnie - Verantwoording fractievergoeding 2017-2018.pdf

 

2016-2017

verantwoording fractievergoeding christenunie.pdf

verantwoording fractievergoeding pvda.pdf

verantwoording fractievergoeding d66.pdf

verantwoording fractievergoeding vvd.pdf

Verantwoording fractievergoeding SP.pdf

verantwoording fractievergoeding cda.pdf

verantwoording fractievergoeding groenlinks.pdf

verantwoording fractievergoeding swollwacht.pdf

verantwoording fractievergoeding fractie cetin.pdf