Agenda raadsplein 21 januari 2018

Bekijk de agenda voor de besluitvormingsronde

Besluitvormingsronde

Tijdens deze besluitvormingsronde worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Accountantscontrole jaarrekening 2018
  • Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2019
  • Gebiedsvisie Zwartewaterzone
  • Visie en Programmaplan Topinnovatiecentra
  • Duidelijke reclameregels
  • Tarieven sportaccommodaties 2019

Bekijk voor meer informatie de agenda en stukken