Gemeenteraad besluit o.a. over bestemmingsplan Voorsterpoort Oost en Dierenwelzijnsbeleid

Op maandag 20 april vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad i.v.m. maatregelen tegen het Coronavirus digitaal. De vergadering is te volgen via internet. Inspreken kan deze eerste digitale vergadering nog niet digitaal. U kunt uw inspraak vooraf per mail sturen of telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie als u niet kunt mailen.

Bekijk de volledige agenda.

Live uitzending

In verband  met de maatregelen tegen het Coronavirus is het in ieder geval tot en met 28 april niet mogelijk om met alle raadsleden tegelijk in de Raadzaal te vergaderen. Dit betekent ook dat u niet mee kunt kijken vanaf de publieke tribune. De vergaderingen zijn live te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad.  Bekijk de live-uitzending .

Invloed uitoefenen

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat, dit kan deze eerste digitale vergadering alleen door uw inspraak per e-mail te sturen aan de gemeenteraad via raadsgriffie@zwolle.nl of als u niet kunt mailen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181.Voor de vergadering van maandag 20 april moet de inbreng/inspraak uiterlijk vrijdag 17 april voor 12.00 uur verstuurd zijn. Als de gemeenteraad een langere periode digitaal moet blijven vergaderen, kunt u in de volgende vergaderingen de gemeenteraad ook digitaal toespreken.

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en griffie blijven bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.