Gemeenteraad besluit over Voorsterpoort en ontwikkelstrategie wonen

Bekijk de agenda van de gemeenteraad van maandag 14 oktober. Er vindt een besluitvormingsronde plaats. Onder meer wordt er een besluit genomen over de ontwikkel- en investeringsagenda Voorsterpoort en de beslisnota aanscherping woonambities en ontwikkelstrategie wonen.

Agenda Raadsplein

Besluitvormingsronde

Met onder andere:

> subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland;

> walstroomvoorziening Prinses Margriethaven;

> implementatie wet verplichte GGZ.

Bekijk voor meer informatie de volledige agenda en de stukken.

De vergadering begint om 19:30 uur. Deze is tevens live te volgen. Bekijk de live-uitzending.

Invloed uitoefenen

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad, stuur een mail aan de raadsleden of spreek de raad toe tijdens de vergadering. U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen en onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u van tevoren wel aan bij de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181 of raadsgriffie@zwolle.nl, als u de raad wil toespreken. Bekijk de contactgegevens van de raadspleden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Welkom

Alle Raadspleinen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen in de Raadzaal of TaK-zaal op de tweede verdieping van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15.