Gemeenteraad praat over Seniorenagenda vitaal en waardig ouder worden

Gemeenteraad praat over Seniorenagenda vitaal en waardig ouder worden

Bekijk de agenda van de gemeenteraad van maandag 3 februari 2020. In de Raadzaal praat de gemeenteraad over de Seniorenagenda vitaal en waardig ouder worden. In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken de komende jaren speciale aandacht te geven aan senioren in Zwolle om een stad te zijn waar deze groeiende groep vitaal en waardig ouder kan worden. Daarom wordt ingezet op positieve gezondheid, levensloopbestendig wonen, meedoen, toegankelijkheid fysieke omgeving, aanpak eenzaamheid, cultuursensitiviteit en regenboog senioren. Deze punten zijn met inbreng van betrokken partijen in de stad tot stand gekomen.

Agenda Raadsplein

De vergadering begint om 19.30 uur. Deze is tevens live te volgen.

Raadzaal

Debatronde

19.30 uur Seniorenagenda vitaal en waardig ouder worden

21.30 uur Einde

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide agenda en stukken

Bekijk de live-uitzending.

Invloed uitoefenen

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad, stuur een mail aan de raadsleden of spreek de raad toe tijdens de vergadering. U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen en onderwerpen die niet op de agenda staan. Meld u van tevoren wel aan bij de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181 of raadsgriffie@zwolle.nl, als u de raad wilt toespreken.  Bekijk de contactgegevens van de raadsleden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Welkom

Alle Raadspleinen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de raadsvergaderingen bij te wonen in de Raadzaal en of TAK-zaal op de tweede verdieping van het stadhuis, Grote Kerkplein 15.