Gemeenteraad praat over Vuurwerk(verbod) en zuidwestelijke entree binnenstad

Bekijk de raadsagenda van dinsdag 2 juni.In de Raadzaal is een aangepaste debatronde die door de coronamaatregelen alleen is te volgen via internet.De 8 woordvoerders van de fracties praten eerst over het Vuurwerk(verbod) in Zwolle,het  voorstel is om de aangescherpte landelijke richtlijnen te volgen. Dit betekent een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken of tijdens de aankomende jaarwisseling een totaal vuurwerkverbod op een aantal kwetsbare locaties zinvol is en een educatie-/bewustwordingsprogramma op basisscholen aanbieden. Daarna praten de 8 woordvoerders over de herinrichting van de zuidwestelijke entree van de binnenstad. Inspreken kan alleen door een inspraakreactie vooraf te mailen.

Agenda Raadsplein

Let op

De gemeenteraad vergadert dit keer op dinsdag 2 juni i.v.m. Pinksteren.

Vanwege de corona-maatregelen kunnen niet alle 39 raadsleden tegelijk vergaderen in de Raadzaal. De debatrondes vinden in aangepaste vorm plaats. Tijdens de debatten zijn enkel de acht woordvoerders, de voorzitter, de griffier en de verantwoordelijke wethouder met ambtelijke ondersteuning aanwezig in de Raadzaal.

Debatronde

19.30 uur Vuurwerk (verbod) in Zwolle

21.00 uur Pauze

21.10 uur Herinrichting Zuidwestelijke entree binnenstad

22.30 uur Einde

Bekijk voor meer informatie uitgebreide agenda en stukken

Live- uitzending

De vergadering is alleen live te volgen. Bekijk de live-uitzending.

Invloed uitoefenen

Wilt u iets kwijt aan de gemeenteraad over een onderwerp dat op de agenda staat, dit kan alleen door uw inspraak per e-mail te sturen aan de gemeenteraad via of als u niet kunt mailen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de raadsgriffie, tel. (038) 498 2181.Voor de vergadering van dinsdag 2 juni moet de inbreng/inspraak uiterlijk vrijdag 29 mei voor 12.00 uur verstuurd zijn via raadsgriffie@zwolle.nl.

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.