Raads(plein)vergaderingen en -bijeenkomsten tot en met 6 april geannuleerd

Door de maatregelen die zijn getroffen tegen de verdere verspreiding van het Coronavirus is het niet mogelijk om als voltallige gemeenteraad bij elkaar te komen om te vergaderen in de Raadzaal. De mogelijkheden om wel te kunnen vergaderen worden op dit moment onderzocht. Tot 6 april zijn er geen raadsvergaderingen ingepland. Zodra de gemeenteraad, de wet en de processen er klaar voor zijn, zullen we u hierover uitgebreid informeren.

De mogelijkheden om wel te kunnen vergaderen worden op dit moment onderzocht. In een aantal gevallen betekent dit wellicht blijven vergaderen in de Raadzaal maar met minder aanwezige raadsleden, en daarnaast wordt er ook gekeken hoe de gemeenteraad op een digitale manier kan vergaderen.

Er is nu een spoedwet in de maak die ervoor moet zorgen dat gemeenteraden op een digitale manier mogen beraadslagen en besluiten. Bij digitale inrichting van de besluitvorming, komt echter veel meer kijken. Denk bijvoorbeeld aan technische mogelijkheden, inrichting van processen en ontwikkeling van vaardigheden. Op de achtergrond wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk voor elkaar te maken.

Tot 6 april zijn er geen raadsvergaderingen ingepland.

De gemeenteraad wil een open lijn naar de Zwolse samenleving houden waarbij de raadsleden intensief blijven volgen wat er gebeurt. De verschillende initiatieven die in de Zwolse samenleving zijn ontstaan om oog te houden voor mensen die in deze tijd hulp of ondersteuning nodig hebben, waardeert de gemeenteraad zeer. De raad en griffie blijven bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.