Samenvatting Raadsplein 13 januari 2020

Op maandag 13 januari was er in de Raadzaal een debat over de Hervormingen in de zorg.In de TaK-zaal was een informatieronde over Sociaal Ondernemerschap en aansluitend was er een gesprek over het voorgenomen bouwplan voor een zorggebouw aan de TerBorchstraat 13. Hieronder leggen we kort uit waar de informatieronde over Sociaal ondernemen over ging.

Rondetafelgesprek Sociaal Ondernemen

De gemeenteraad ging maandag 13 januari 2020 met deskundigen en sociaal ondernemers uit het hele land in gesprek om ervaringen, tips en suggesties met elkaar te delen.

Raadslid Jolien Elshof heeft het initiatief hiervoor genomen. Zij vindt dat ondernemingen die werken aan een beter Zwolle, een  extra impuls nodig hebben. Met onder andere een duidelijk aanspreekpunt , netwerkvorming, ontmoetingsplekken en een social Impact Lab kunnen innovatieve ondernemingen die maatschappelijke en economische waarde hebben voor Zwolle beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden.

Uit het gesprek met de aanwezige deskundigen en sociaal ondernemers blijkt dat het faciliteren van sociaal ondernemers met bijvoorbeeld 1 loket, kan helpen om  het sociaal ondernemerschap in Zwolle extra te laten groeien. Dit is een kans omdat deze ondernemers bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoals op andere plekken in het land ook al is gebleken.

De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit over het initiatiefvoorstel van raadslid Jolien Elshof.

Meer weten? Bekijk het videoverslag of bekijk de voorstellen in agenda van maandag 13 januari 2020. (TaK-zaal) en agenda van maandag 13 januari 2020 (Raadzaal).