Samenvatting Raadsplein 18 november 2019

Op maandag 18 november was er in de Raadzaal een debat over Mobiliteit.In de TAK-zaal was er een informatieronde over circulair ondernemen. Hieronder lichten we het debat over Mobiliteit verder toe.

Debat Mobiliteit brengt Zwolle Verder

Iedereen in de stad heeft te maken met bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Mobiliteit raakt alle beleidsterreinen en er wordt met veel partijen samengewerkt om aan de ambitie Mobiliteit brengt Zwolle verder te werken.

Zwolle wil namelijk een gastvrije en bereikbare stad zijn die veilig en toegankelijk is. En Zwolle wil een innovatieve en vitale wereldfietsstad worden.  De gemeenteraad sprak maandag 18 november over deze ambities.  Namens de Fietsersbond Zwolle is ingesproken aan de het begin van de vergadering en is aandacht gevraagd voor fietsers. De gemeenteraad is positief over het plan. De fracties willen dat de rotonde Eli Heimanslaan (Stadshagen) wordt aangepakt. Dit heeft voor het college van B&W ook hoge prioriteit. Verder wordt de visie omarmd door alle fracties. Zij vragen nog wel aandacht voor de uitwerking van de verschillende deelplannen voor Fietsparkeren, Fietsveiligheid, Parkeren en Doorfietsroutes.

Meer weten? Bekijk het videoverslag of bekijk de voorstellen in de agenda van maandag 18 november 2019.