Samenvatting Raadsplein 2 december 2019

Op maandag 2 december was een rondetafelgesprek over Jeugdhulp. In de Raadzaal was een debat  over 'Social Enterprise', het creëren van een sociaal ondernemersvriendelijk klimaat. Hieronder lichten we het rondetafelgesprek over Jeugdhulp verder toe.

Rondetafelgesprek Transitie Jeugddomein

Maandag 2 december ging de gemeenteraad in jongerencentrum Level Z in stadshagen in gesprek met diverse organisaties die in Zwolle rondom jongeren zorg verlenen. De gemeenteraadsleden wilden graag weten of het lokale beleid voor jeugdhulp goed aansluit en of we met elkaar op de goede weg zijn in de veranderingen in de zorg voor jongeren.

Vanuit het jongerenwerk kwamen aan het begin van de avond twee jongeren aan het woord die uit hun eigen ervaring vertelden. Nadat het heel slecht met ze ging, is het ze gelukt om hun leven weer op de rit te krijgen door een passende begeleiding van jongerenwerkers en hulpverleners.

Het gesprek over de jeugdhulp ging met name over preventie en vroegtijdige signalering omdat dit erg belangrijk is om zware zorg te voorkomen. Verder is een goede sociale omgeving (gezin, wijk, school) belangrijk om te voorkomen dat jongeren ‘ontsporen’ of ergere psychische klachten krijgen. Er wordt veel samengewerkt tussen de zorgaanbieders en de wijze waarop dit nu gebeurt lijkt goed werkbaar. Er is vertrouwen dat we in Zwolle in staat zijn om met elkaar deze belangrijke zorgtaken goed op te pakken.

Meer weten? Van het debat in de Raadzaal is een videoverslag aanwezig. Van het rondetafelgesprek op locatie niet. Bekijk de voorstellen in de agenda van maandag 2 december op www.zwolle.nl/gemeenteraad.