Samenvatting Raadsplein 6 januari 2020

Op maandag 6 januari was er in de Raadzaal een debat over de uitgangspunten van de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV). Dit gaat over het grondbeleid van de gemeente. Hieronder leggen we kort uit waar dat debat over ging.

Met de MPV krijgt de gemeente zicht op de financieel-economische weerslag van het gemeentelijk grondbeleid. De MPV maakt onderdeel uit van de beleidscyclus en wordt jaarlijks opgesteld. Het gesprek van de gemeenteraad hierover op maandag 6 januari richtte zich met name op de vraag hoe we door slim om te gaan met de bouwgrond die de gemeente in het bezit heeft kunnen zorgen dat er met name meer betaalbare woningen en energieneutrale huizen worden gebouwd.

De wethouder heeft toegezegd dat hij zal zorgen dat hiervoor een plan wordt gemaakt om te kijken hoe bij de ontwikkeling van toekomstige gronden van de gemeente deze doelen kunnen worden bereikt.

Een aantal ontwikkelingen heeft echter ook invloed op de ontwikkeling van gronden en de bouw. Zoals de stikstofproblematiek (PAS) en de aangescherpte regelgeving van aanwezigheid van PFAS/PFOS (dit is de verzamelnaam voor ongeveer zesduizend stoffen die door de mens zijn gemaakt en in de grond terechtkomen).

Meer weten? Bekijk het videoverslag of bekijk de voorstellen in agenda van maandag 6 januari 2020.