Volg de begrotingsbehandeling

Vrijdag 8 november vergadert de gemeenteraad de hele dag over de begroting van 2020. Er wordt dan een besluit genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven van het komende jaar. Lees alvast een eerste reactie van de fractievoorzitters en bekijk de begroting in 1 oogopslag.

Begrotingsbehandeling

Vanaf 09.30 uur starten de fractievoorzitters met hun algemene beschouwingen. Daarbij krijgt iedere fractie 10 minuten tijd voor hun betoog. Na de lunchpauze volgt de reactie van het college van B&W op de algemene beschouwingen. Vervolgens krijgen de fractievoorzitters de gelegenheid om daarop te reageren. Aan het einde van de middag volgt de stemming over alle voorgestelde wijzigingen en aanvullingen op de begroting (moties en amendementen) en neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting zelf.

Eerste reactie op de Begroting

We hebben de fractievoorzitters om een eerste reactie op de Begroting 2020 gevraagd.

eerste_reactie_fractievoorzitters_op_begroting_2020.pdf

Algemene beschouwingen

De fractievoorzitters hebben aan het begin van de vergadering een betoog gehouden over de Begroting 2020. Lees hieronder alle algemene beschouwingen.

betoog_gl.pdf

betoog_sw.pdf

betoog_pvda.pdf

betoog_cda.pdf

betoog_cu.pdf

betoog_sp.pdf

betoog_d66.pdf

betoog_vvd.pdf

Begrotingsstukken

Bekijk de begroting in 1 oogopslag.

Bekijk alle begrotingsstukken.

Live uitzending

De begrotingsbehandeling op 8 november is live te volgen vanaf de publieke tribune in de Raadzaal of via deze site.