Zwolle zoekt een nieuwe burgemeester

Burgemeester Henk Jan Meijer stopt in augustus 2019 als burgemeester. Vanaf nu start de zoektocht naar de nieuwe burgemeester voor Zwolle.

Meedenken

Na een zorgvuldig opgebouwd proces kiest de gemeenteraad voor de zomer de nieuwe burgemeester van Zwolle.  De eerste stap in de zoektocht is om een profielschets voor de vacature te maken. Om een beeld te krijgen van dit profiel nodigt de gemeenteraad je graag uit om mee te denken. Naar welk boegbeeld moeten we op zoek en over welke eigenschappen moet hij of zij beschikken.

Van vrijdag 11 januari tot en met zondag 27 januari 2019 kun je een korte vragenlijst invullen op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Geen computer of vul je liever een antwoordkaart in? Dan kun je terecht bij alle locaties van Stadkamer (Bibliotheek) en bij het Stadskantoor. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt bij het maken van de profielschets.

Zoektocht en benoeming nieuwe burgemeester

De profielschets wordt in maart  2019 door de gemeenteraad besproken en vastgesteld en daarna wordt de vacature opengesteld. Vervolgens worden kandidaten geselecteerd en worden met hen gesprekken gevoerd. De vertrouwenscommissie, die namens de gemeenteraad de regie heeft over de benoeming van de nieuwe burgemeester, brengt daarna een advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de aanbeveling voor de beste kandidaat op en stuurt de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Koninklijk besluit

De minister screent de kandidaat en spreekt met de kandidaat. Ook zal zij daarna de voordracht in de Ministerraad bespreken. Vervolgens draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester eind augustus 2019 worden benoemd door de Koning. Daarna wordt hij of zij tijdens de raadsvergadering beëdigd door de Commissaris van de Koning.

Meer informatie

Meer informatie over de zoektocht naar en de benoeming van de nieuwe burgemeester is te vinden op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Meepraten op de sociale media kan via #mijnburgemeester.