De nieuwe burgemeester

Op deze pagina kun je lezen hoe het proces rondom de zoektocht naar en de benoeming van de nieuwe burgemeester verloopt.

Stap 1: Openstelling vacature

De eerste stap in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester was om een profielschets voor de vacature te maken. Inwoners konden meedenken bij deze stap. De opbrengst is terug te lezen in de profielschets.

Daarna is vastgesteld door de gemeenteraad en is de vacature opgesteld.  Er zijn 13 kanditaten die hebben gesolliciteerd.

Stap 2: Sollicitanten selecteren

De komende tijd vindt een selectie van de kandidaten plaats door de commissaris van de Koning. Over de geselecteerde kandidaten spreekt de commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie en vervolgens voert de vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met de kandidaten.

Vervolgens brengt de vertrouwenscommissie, die namens de gemeenteraad de regie heeft over de benoeming van de nieuwe burgemeester, een advies uit aan de gemeenteraad. Daarna stelt de gemeenteraad de aanbeveling voor de beste kandidaat op en stuurt de aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Stap 3: Benoeming kandidaat

De minister screent de kandidaat en spreekt met de kandidaat. Ook zal zij daarna de voordracht in de Ministerraad bespreken. Vervolgens draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester en de Commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester daarna in de gemeenteraad.

Het uitgebreide stappenplan over het proces voor de benoeming kun je het onderstaande pdf-document bekijken.

stappenplan-benoeming.pdf

Wil je weten hoe je burgemeester kunt worden, bekijk dan het filmpje van De Uitlegfabriek.