Profielschets en vacature

De profielschets voor de nieuwe burgemeester van Zwolle is door de gemeenteraad vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2019, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning.

Klik hier voor het videoverslag van de profielschetsvergadering.

Profielschets

Vacature en tijdspad

De sollicitatietermijn voor het burgemeestersambt van Zwolle liep van 13 maart tot 4 april. Dertien personen hebben bij Commissaris van de Koning Andries Heidema hun interesse kenbaar gemaakt.

De komende tijd staat in het teken van het inwinnen van informatie en het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarna zal de Commissaris van de Koning met de vertrouwenscommissie uit de raad de selectie van kandidaten bespreken. Deze commissie gaat met die kandidaten in gesprek. Zij brengt verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling voor. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om de beste kandidaat voor Zwolle bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen.

De procedure is erop gericht dat de nieuwe burgemeester in september 2019 kan beginnen.