Overzicht toezichthouders en BOA’s

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn in hoofdstuk 5 bepalingen opgenomen over toezichthouders.

Het college en de burgemeester hebben de medewerkers met de functies zoals genoemd  in het overzicht toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), op grond van de bijbehorende wettelijke basis, aangewezen als toezichthouders.

Hieronder vindt u de link naar het overzicht toezichthouders en BOA’s.

161101-overzicht-toezichthouders-en-boas.pdf