Uitoefenen rechten persoonsgegevens

De gemeente Zwolle verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt.

Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt. De gemeente Zwolle doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier.

U heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten over de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt.

In sommige gevallen zijn de rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Zo kunt u bijvoorbeeld niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (brp).

Voorwaarden

Voorwaarde voor het indienen van een verzoek:

  • Het gaat om uw eigen persoonsgegevens of van een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent.
Uw gegevens
Verzoek
Welke gegevens?
Welk periode
Anders, namelijk periode