Uitoefenen rechten persoonsgegevens

De gemeente Zwolle verzamelt en bewaart verschillende persoonsgegevens van u. Bijvoorbeeld de gegevens die u moet invullen als u een vergunning aanvraagt.

Deze gegevens worden op verschillende manieren verwerkt. De gemeente Zwolle doet dit op een zorgvuldige, veilige en transparante manier.

U heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten over de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt.

In sommige gevallen zijn de rechten over de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Zo kunt u bijvoorbeeld niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (brp).

Daarnaast kunt u alleen rechten uitoefenen over uw eigen persoonsgegevens of die van een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent. Wij zullen uw identiteit hiervoor controleren.

Via onderstaande link kunt u een digitaal verzoek indienen indien u uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens wilt uitoefenen.

Formulier uitoefenen rechten persoonsgegevens