Verkiezingen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente Zwolle. De raad neemt alle belangrijke beslissingen. Zoals de verdeling van subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen, de hoogte van de tarieven en belastingen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken. De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Dat is het dagelijks bestuur van de gemeente Zwolle. Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

Op wie kunt u stemmen?

Voor een overzicht van de kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma's en de Verkiezingskrant van de gemeente Zwolle bekijk de pagina Op wie kunt u stemmen

Zwolse Stemhulp

Benieuwd hoe partijen over de toekomst van de stad denken? Ga dan naar mijnstem.nl/zwolle en vul de Zwolse stemhulp in. Met deze stemhulp kunnen inwoners hun mening over actuele kwesties in Zwolle vergelijken met de mening van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande.

De Stemhulp is voor iedereen online te gebruiken. Na het invullen van 24 stellingen kunnen inwoners zien welke partij het meest overeenkomt met hun eigen mening. Per stelling is te zien hoe de verschillende politieke partijen over de stelling denken en wat de motivatie van de partijen is.

Geen coronamaatregelen in stemlokalen:

Door de afschaffing van een groot deel van de coronamaatregelen per 25 februari gelden er in alle stemlokalen geen maatregelen. Kiezers bepalen zelf of ze wél een mondkapje dragen. Wij vragen u om elkaar ruimte te geven (1.5 m is een veilige afstand). In alle stemlokalen is een desinfectiezuil aanwezig waar u naar eigen inzicht gebruik van kunt maken.  

Logo Elke stem telt