Verkiezingen

Op woensdag 20  maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen:

  • voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel
  • en voor enkele leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents en Overijsselse Delta.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing.

Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan krijgt u twee stempassen. 

  • één voor de provinciale statenverkiezing
  • één voor de waterschapsverkiezing.

Elke stem telt