Verkiezingen

Welk Bestuursorgaan kiest u?

Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 21 maart 2018.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente Zwolle. De raad neemt alle belangrijke beslissingen. Zoals de verdeling van subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen, de hoogte van de tarieven en belastingen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Dat is het dagelijks bestuur van de gemeente Zwolle.