Verkiezingen

Op woensdag 20  maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan niet alleen stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel, maar eveneens de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents en Overijsselse Delta. De verwachting is dat het combineren van deze stemmingen de opkomst zal verhogen. Afhankelijk van uw nationaliteit kan het zijn dat u alleen een oproep heeft ontvangen voor de waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd dan heeft u twee stempassen ontvangen. Eén voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing.