Aanvraagformulieren

Bezorging stempassen

De stempassen zijn in de laatste week van februari bezorgd door Cycloon. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Mocht u de stempas niet hebben ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

U kunt uiterlijk nog tot en met dinsdag 20 maart 2018 (tot uiterlijk 12.00 uur) persoonlijk een vervangende stempas aanvragen (vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Dit kan bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Hierna kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen.

Volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. U ontvangt voor de verkiezingen overigens een stempas, waarmee u automatisch in elk stemdistrict in Zwolle uw stem kunt uitbrengen.

Onderhands machtigen

U kunt een willekeurige kiezer in Zwolle machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Schriftelijk machtigen

Schiftelijk machtigen is niet meer mogelijk. Daarvoor sloot de termijn op vrijdag 16 maart.

Kiezerspas

Een kiezerspas schriftelijk aanvragen is niet meer mogelijk. Daarvoor sloot de termijn op vrijdag 16 maart. U kunt uiterlijk nog tot en met dinsdag 20 maart 2018 (tot uiterlijk 12.00 uur) persoonlijk een kiezerspas voor het referendum aanvragen (vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Dit kan bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2.