Aanvraagformulieren

Formulieren

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een vervangende stempas, een kiezerspas en voor het geven van een schriftelijke volmacht. U kunt deze alleen aanvragen met DigiD. Gebruikt u bij voorkeur Firefox of Chrome als webbrowser. Met bepaalde versies van Internet Explorer lijken onze onine aanvrage niet altijd goed te werken.

Bezorging stempassen

De stempassen worden bezorgd door Cycloon op 30 april, 1 en 2 mei 2019. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Heeft u de stempas niet ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Aanvragen doet u online eenvoudig met DigiD via de onderstaande link (dit kan uiterlijk maandag 20 mei):

vervangende stempas (online aanvraag)

Vanaf dinsdag 21 mei kunt u de aanvraag niet meer online doen maar alleen nog in persoon bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen.. De stempas wordt direct voor u klaar gemaakt.

Kiezerspas

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. Aanvragen doet u online eenvoudig met DigiD via de onderstaande link (dit kan uiterlijk maandag 20 mei):

kiezerspas (online aanvraag)

Vanaf dinsdag 21 mei kunt u de aanvraag niet meer online doen maar alleen nog in persoon bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De kiezerspas wordt direct voor u klaar gemaakt. Uw bestaande stempas wordt ongeldig verklaard. Let op: een kiezerspas kan maar één keer verstrekt worden.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

onderhandse volmacht

De eenvoudigste manier van machtigen is een 'onderhandse machtiging'. Dat kan alleen tussen kiezers die een Zwolse stempas hebben.  Als u een onderhandse machtiging geeft, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet die kopie bij uw volmachtstem kunnen laten zien op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 24 mei 2014” of elke latere datum.

volmachtbewijs (schriftelijke volmacht)

Wilt u iemand buiten Zwolle machtigen. Dan moet u een 'volmachtbewijs' aanvragen. U kunt daarmee elke kiezer in Nederland machtige , die ook een stempas heeft ontvangen. Aanvragen doet u online eenvoudig met DigiD via de onderstaande link (dit kan uiterlijk maandag 20 mei): 

volmachtbewijs (online aanvraag)