Aanvraagformulieren

Formulieren

Op deze pagina staan de formulieren voor het aanvragen van een vervangende stempas, een kiezerspas en voor het geven van een schriftelijke volmacht. U kunt kiezen voor een aanvraag met DigiD of door gebruik te maken van ee PDF-formulier.  Hieronder leest u daar meer over.

Bezorging stempassen

De stempassen zijn in de eerste week van maart bezorgd door Cycloon. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Heeft u de stempas niet ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.  Een online aanvraag met DigiD of schriftelijk met het PDF formulier  kon  uiterlijk vrijdag 15 maart  ingediend worden. Op dit moment is alleen een aanvraag in persoon nog mogelijk. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 maart om 12.00 uur doen bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De stempas wordt direct voor u klaar gemaakt.

Stemmen in een andere gemeente in Overijssel of binnen het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente ? Vraag dan een kiezerspas aan. Let op: u kunt voor provinciale staten alleen uw stem uitbrengen in Overijssel en voor het waterschap alleen binnen het gebied van Drents Overijsselse Delta: kaart waterschapsgebied

Een online aanvraag met DigiD of schriftelijk met het PDF formulier  kon  uiterlijk vrijdag 15 maart  ingediend worden. Op dit moment is alleen een aanvraag in persoon nog mogelijk. Dit kunt u tot uiterlijk dinsdag 19 maart om 12.00 uur doen bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen en uw stempas. De kiezerspas wordt direct voor u klaar gemaakt. Uw bestaande stempas wordt ongeldig verklaard. Let op: een kiezerspas kan maar één keer verstrekt worden.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Overijssel machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

Een online verzoek met DigiD of uw schriftelijke verzoek met een PDF formulier om een kiezer te machtigen kon uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 ingediend worden. Op dit moment is alleen onderhandse machtiging op de stempas nog mogelijk. U kunt dus niet meer iemand buiten de gemeente Zwolle machtigen om voor u te stemmen. Als u een onderhandse machtiging geeft, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet die kopie bij uw volmachtstem kunnen laten zien op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 20 maart 2014” of elke latere datum.