Aanvraagformulieren

Vervangende stempas

Belangrijk: Bent u pas ná 31-01-2022 in Zwolle komen wonen? Dan bent u kiesgerechtigd in uw vorige woongemeente. U krijgt dan geen stempas van Zwolle en kunt u bij ons ook geen vervangende stempas aanvragen!

Als u geen stempas heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt bent geraakt, kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan alleen nog in persoon omdat we bij een digitale of schriftelijke aanvraag niet meer kunnen garanderen dat u op tijd uw vervangende stempas ontvangt per post. U kunt uiterlijk vrijdag 11 maart tot 17.00 uur - zonder afspraak - naar het stadskantoor gaan met een geldig ID-bewijs. Dan wordt er voor u een nieuwe stempas gemaakt.

Volmacht

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u een andere Zwolse kiezer machtigen.

Belangrijk:

  • Elke kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen
  • Een volmachtstem wordt altijd gelijk met de eigen stem uitgebracht. U kunt dus niet 's morgens eerst zelf stemmen en 's middags de volmachtstem uitbrengen.

Een volmacht regelt u het eenvoudigst door de achterzijde van de stempas in te vullen en beide (volmachtgever én gevolmachtigde) te tekenen. De gevolmachtigde moet dan een kopie van een ID-bewijs van de volmachtgever meenmen. Dat mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. Eventueel mag die kopie ook (goed leesbaar) op een smartphone of tablet staan. Als de persoonsgegevens en handtekening maar goed te controleren zijn. Deze onderhandse volmacht kunnen kiezers onderling nog op de verkiezingsdag regelen.

U kunt ook een volmachtbewijs aanvragen. Dat kan alleen nog in persoon omdat we bij een digitale aanvraag niet meer kunnen garanderen dat uw gevolmachigde op tijd het volmachtbewijs ontvangt per post. U kunt uiterlijk vrijdag 11 maart tot 17.00 uur - zonder afspraak - naar het stadskantoor gaan met een geldig ID-bewijs en de gegevens van uw gevolmachtigde. Dan wordt er voor u een volmachtbewijs gemaakt dat u nog zelf moet overhandigen aan de gevolmachtigde.