Aanvraagformulieren

LET OP: het is niet meer mogelijk een vervangende stempas, volmacht of kiezerspas aan te vragen!

Formulieren

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een vervangende stempas, een kiezerspas, een onderhandse volmacht regelen en voor het aanvragen van een schriftelijke volmacht.

Een vervangende stempas, een schriftelijke volmacht en een kiezerspas kunt u voor de komende Tweede Kamerverkiezing alleen nog persoonlijk aanvragen. Anders kunnen wij niet garanderen dat u uw stembescheiden tijdig ontvangt. Maandag gaan immers de ererste stembureau al open.

Een persoonlijke aanvraag doet u uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17:00 uur bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Maar wij adviseren u om dit uiterlijk om 15.00 uur te doen. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Bezorging stempassen

De stempassen worden in de laatste week van februari (week 8) door Cycloon bezorgd. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Heeft u de stempas niet ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, kunt u persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. Een persoonlijke aanvraag doet u bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De stempas wordt direct voor u klaar gemaakt. U kunt een vervangende stempas uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17:00 uur persoonlijk aanvragen. Wij adviseren u echter om dit uiterlijk om 15.00 uur te doen.

Kiezerspas

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan persoonlijk een kiezerspas aan.  Een persoonlijke aanvraag doet u bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De kiezerspas wordt direct voor u klaar gemaakt. U kunt een kiezerspas uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17:00 uur persoonlijk aanvragen. Wij adviseren u echter om dit uiterlijk om 15.00 uur te doen.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal drie volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. 

LET OP: Het is niet mogelijk om een volmacht te geven aan iemand die per brief gaat stemmen. Het uitbrengen van een volmachtstem is namelijk alleen mogelijk door iemand die zelf in persoon zijn/haar stemt uitbrengt.

onderhandse volmacht

De eenvoudigste manier van machtigen is een 'onderhandse machtiging'. Dat kan alleen tussen kiezers die een Zwolse stempas hebben.  Als u een onderhandse machtiging geeft, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet die kopie bij uw volmachtstem kunnen laten zien op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. 

volmachtbewijs (schriftelijke volmacht)

U kunt ook iemand in een andere gemeente machtigen. Vraag dan persoonlijk een volmachtbewijs aan.  Een persoonlijke aanvraag doet u bij de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Het volmachtbewijs wordt direct voor u klaar gemaakt maar moet u dan zelf opsturen of geven aan degene die voor u gaat stemmen. U kunt een volmachtbewijs uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17:00 uur persoonlijk aanvragen. Wij adviseren u echter om dit uiterlijk om 15.00 uur te doen.