Aanvraagformulieren

Bezorging stempassen

Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Uw stempas wordt uiterlijk in de eerste twee weken van maart 2018 op uw huisadres bezorgd door Cycloon Fietskoeriers. Mocht u de stempas niet hebben ontvangen of u kunt hem niet vinden. Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk vijf dagen voor de dag van stemming in het bezit van uw gemeente zijn. Daarvoor kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.
U kunt uiterlijk nog tot en met dinsdag 20 maart 2018 (tot uiterlijk 12.00 uur) persoonlijk een vervangende stempas aanvragen. (vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Dit kan bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Hierna kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen.

LET OP: Voor maandag 19 en dinsdagmorgen 20 maart adviseren wij de aanvraag voor een vervangende stempas in persoon in te dienen bij de publieksbalie. Wij kunnen anders niet garanderen dat u uw nieuwe stempas nog tijdig ontvangt.

Aanvraag vervangende stempas (GR 2018).pdf

Volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. U ontvangt voor de verkiezingen overigens een stempas, waarmee u automatisch in elk stemdistrict in Zwolle uw stem kunt uitbrengen.

Onderhands machtigen

U kunt een willekeurige kiezer in Zwolle machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een volmacht vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een volmacht kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.
Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Schriftelijk machtigen

Wilt u een kiezer machtigen voor u te stemmen? Dat mag allen een kiesgerechtgde zijn die woonachtig is in de gemeente Zwolle. Daarvoor kunt u hieronder het formulier downloaden (PDF). U kunt het eventueel ook bestellen bij ons klanten contact centrum: 14038 of afhalen bij de publieksbalies in het stadskantoor, Lübeckplein 2.

U moet het volledig ingevulde formulier uiterlijk 5 dagen voor de stemming, derhalve 16 maart 2018. inleveren bij de receptie van het Stadskantoor. Als u het formulier opstuurt, moet het ook 5 dagen voor de stemming in het bezit zijn van bureau Verkiezingen, Stadskantoor, Antwoordnummer 119, 8000 VB Zwolle. Degene die namens u gaat stemmen krijgt uiterlijk in de week voor de verkiezingen een volmachtbewijs thuisgestuurd.

aanvraag-volmacht-gr2018.pdf

Kiezerspas

U bent kiesgerechtigde in Zwolle. U kunt alleen stemmen voor de Zwolse gemeenteraad. U kunt niet stemmen in bijvoorbeeld de gemeente Utrecht. Bij deze verkiezing worden geen kiezerspassen uitgegeven.