Aanvraagformulieren

Bezorging stempassen

De stempassen worden in de eerste week van maart bezorgd door Cycloon. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Mocht u de stempas niet hebben ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. U kunt uiterlijk nog tot en met dinsdag 18 maart 2019 (tot uiterlijk 12.00 uur) persoonlijk een vervangende stempas aanvragen (vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Dit kan bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Hierna kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen. Dat betekent dat u dan niet kunt stemmen.

Stemmen in een andere gemeente in Overijssel

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Overijssel bij de verkiezingen voor Provinciale Staten? Vraag dan een kiezerspas aan.

Persoonlijk

U kunt een kiezerspas in persoon aanvragen. U kunt dit uiterlijk dinsdag 18 maart 2019 tot 12.00 uur doen aan de publieksbalie in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Neemt u uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Schriftelijk

Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk op 15 maart 2019 binnen zijn bij bureau Verkiezingen), Antwoordnummer 119, 8000 VB Zwolle of zijn ingeleverd bij de receptie van het stadskantoor, Lübeckplein 2 te Zwolle. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer in Overijssel machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken. Uw schriftelijk verzoek om een kiezer in een andere Overijsselse gemeente te machtigen moet uiterlijk op 15 maart 2019 binnen zijn bij bureau Verkiezingen), Antwoordnummer 119, 8000 VB Zwolle of zijn ingeleverd bij de receptie van het stadskantoor, Lübeckplein 2 te Zwolle.

Als u een volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever.

Onderhands machtigen veel gemakkelijker...

U kunt een willekeurige kiezer in Zwolle machtigen om namens u te gaan stemmen. Dat hoeft niet iemand te zijn die normaal gesproken in hetzelfde stembureau als u zijn of haar stem uitbrengt. Voor het geven van een onderhandse machtiging vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in waarna zowel de gevolmachtigde als de volmachtgever de stempas ondertekenen. Vervolgens kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kan tot op de dag van de verkiezing geregeld worden.
Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet dat bij uw volmachtstem kunnen overleggen op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot 20 maart 2014” of elke latere datum.